Software

Migracija internet portala NIS a.d. na platformu Microsoft Share Point 2010

Kompanija Smart d.o.o. iz Novog Sada uspešno je realizovala projekat u kompaniji NIS a.d. Cilj ovog projekta bilo je unapređenje poslovnog okruženja kompanije koja predstavlja jednu od najvećih vertikalno integrisanih kompanija za proizvodnju nafte i gasa u jugoistočnoj Evropi.

U okviru projektnih aktivnosti urađena je analiza već postojaće platforme, dizajna sajta i podsajtova unutar njega, što je podrazumevalo i analizu razlika trenutne i ciljane platforme. Ovo je postignuto primenom znanja i najbolje prakse našeg tima na predlog implementacije Share Point 2010 platforme.

Tokom projekta bilo je potrebno prilagoditi se arhitektonskom i dizajnerskom okruženju kompanije. To je podrazumevalo ograničenja i prednosti rešenja. Na osnovu prethodno urađene analize usledila je implementacija migracije. Nakon uspešno sprovedene migracije, urađeno je testiranje svih implementiranih modula. U okviru realizacije projekta sprovedena je obuka administratora sistema i obuka članova IKT tima zaduženih za održavanje sistema. Ovim projektom je omogućen uspešniji zajednički rad kao i postizanje veće produktivnosti unutar kompanije.

Sve aktivnosti i zadaci koji su uspešno sprovedeni u toku trajanja projekta implementacije Microsoft Share Point 2010 platforme završeni su prezentacijom finalnog rešenja. Prilikom prezentacije kompaniji NIS a.d. predstavljena je jasna realizacija aktivnosti koje su dovele do ostvarenja ovog projekta.

Kompanija Smart d.o.o. timskim radom postigla je sve zadate ciljeve. Uz veliku stručnost, iskustvo i zajednički rad ostvareni su veoma uspešni rezultati na projektu.

Leave a Reply