Software

Migrator podataka sa BlueSoft-a na Pantheon 5.5

Izašla je prva verzija BlueSoft->Pantheon Migratora. Migrator je dizajniran za lako podešavanje kroz čarobnjak za podešavanja. Čarobnjak vas vodi kroz kompletan proces migracije. Korisnici programa moraju samo da odgovore na određena pitanja i da isprate sve korake koji su detaljno objašnjeni samim migratorom.

Migrator je potpuno bezbedan za rad. Bitno je napomenuti da migrator radi isključivo sa kopijom podataka korisnika i na njima se vrši migracija, dok  originalni podaci ostaju onakvi kakvi su bili i Migrator ni na koji način ne menja postojeće podatke. Tako da se ovaj postupak može ponoviti više puta.

Ovaj program prebacuje podatke iz BlueSoft u Pantheon 5.5 i to:

  • Šifarnike
  • Materijalna početna stanja
  • Kompletnu Glavnu knjigu
  • Dokumente prometa (Dokumenti prijema, dokumenti izdavanja, dokumenti prenosa)
  • Moućnost prebacivanja više BlueSoft baza (godina) u jednu Pantheon bazu

Proces migracije ide tokom:

  1. Pravljenje Arhive baza.
  2. Upgrade baze na verziju BlueSofta 4042, ukoliko je potrebno.
  3. Migriranje podataka u bazu uz Pantheon .
  4. Prepisivanje podataka na Pantheon strukturu.

Uzimajući u obzir da proces migracije nije trivijalan proces, svakako je preporuka da se korisnici programa konsultuju sa partnerima za podršku pre nego krenu u ovaj proces.

Leave a Reply