One thought on “MS Windows menja logo

  1. Aca

    Konačno u skladu sa novim dizajnom koji se pojavio sa Vistom i nastavio sa Win7: totalan promašaj. Lepo se vidi da je Bili otišao u penziju. Windows XP je bio i ostao zakon. TJA.

Leave a Reply