Software

“MSK” AD Kikinda i b4b uspešno su završili SAP implementaciju

Metanolsko-sirćetni kompleks i b4b uspešno su završili implementaciju SAP funkcionalnosti i potpisivanjem primopredajnog dokumenta novi korisnici su uvedeni u svetsku SAP zajednicu.

Kompleksan projekat i specifičnosti u procesnoj industriji bili su glavni izazovi za projektni tim. Obim projekta je obuhvatio funkcionalnosti finansija, prodaje i distribucije, kontrolinga, magacinskog poslovanja i nabavke i planiranja i praćenja proizvodnje. Nakon uspešne implementacije SAP funkcionalnosti MSK na raspolaganju ima moćan alat za podršku daljem radu i razvoju, a poslovni procesi u kompaniji su potpuno integrisani uz adekvatan prostor za njihovu optimizaciju i unapređenje. Kompanije MSK i b4b dogovorile i okvire buduće saradnje kroz uvođenje novih funkcionalnosti i podršci u svakodnevnom radu.

MSK a.d. Kikinda je akcionarsko društvo pod nazivom “Metanolsko-sirćetni kompleks” i nalazi se na severu Srbije u banatskom gradu Kikinda. MSK je proizvođač hemijskih proizvoda najvišeg kvaliteta, metanola i sirćetne kiseline, koje isporučuje kupcima širom sveta.

Leave a Reply