assecco
Software

Nagrada kompaniji Asseco SEE za program nagrađivanja lojalnosti klijenata

Priznanje Bankarske tehnologije (Banking Technology Award) na ovogodišnjoj konferenciji i izložbi Technobank 2013, posvećenoj inovacijama u bankarskom poslovanju, koja je održana 10. i 11. aprila u Beogradu, pripala je kompaniji Aseko (Asseco) SEE za program nagrađivanja lojalnosti klijenata (Loyalty 4 All, efficient tool clients).

assecco

“Priznanje za Bankarske tehnologije posebno nam je značajno pošto smo ga dobili od kolega, stručnjaka za softver i bankarsko poslovanje, koji vrlo dobro poznaju ovu oblast i umeju da prepoznaju istinski vredne i primenljive proizvode i usluge. S druge strane, ovo priznanje za nas predstavlja dodatni podstrek da nastavimo sa razvojem kvalitetnog softvera, koji Srbiju postavlja na odgovarajuće mesto u ovoj oblasti u Evropi i svetu,” izjavio je Miloje Dželebdžić, predstavnik Asecco-a i dodao da “Internet bankarstvo koje smo razvili i koje koristi većina banaka u Srbiji, ali i brojne komercijalne banke u regionu, maksimalno olakšavaju život ljudima i pružaju im jednu sasvim novu dimenziju, kada je reč o pristupu njihovim bankovnim računima i svim vrstama finansijskih transakcija.”

 

Aseko je na konferenciji posebnu pažnju posvetio predstavljanju bankarskih softverskih sistema, koji omogućavaju internet i mobilno bankarstvo. Pored standardnih usluga, informacija o bankarskom poslovanju i računima, platnim karticama i kreditima i uobičajenih finansijskih transakcija, kao što su – plaćanja, menjački poslovi, interni prenosi, podnošenje različitih zahteva ka banci i komunikacija sa bankom, posebnu pažnju okupljenih stručnjaka iz oblasti bankarstva i finansija privukle su nove mogućnosti Asekovog bankarskog softvera – virtuelni savetnik i iZone. Virtuelni savetnik predstavlja posebnu aplikaciju pomoću koje će građani Srbije koji koriste internet i mobilno bankarstvo imati bolji uvid u svoje finansije, efikasnije planirati štednju i ulaganja, preciznije analizirati svoje prihode i troškove. Aplikacija iZone kroz plaćanja, apliciranje, preglede poruka i ponuda omogućava da građani dobiju povoljnije uslove korišćenja servisa, budu nagrađeni nekom povoljnom kupovinom ili osvoje neku vrednu nagradu

Leave a Reply