Software

Najnovija generacija Asseco SEE “Core Banking” sistema u Privrednoj banci Beograd

Predstavnici kompanija Asseco SEE Beograd i Privredne banke Beograd potpisali su Ugovor o nabavci i instalaciji poslednje generacije bankarskog sistema „Experience“, ranije poznatog pod radnim nazivom „ Revolution

„Experience“ je najnovija generacija linije bankarskih proizvoda i predstavlja dugoročnu stratešku unifikaciju postojećih proizvodnih linija u okviru Asseco SEE divizije za bankarski softver koja sa „Experience“-om donosi povećan kapacitet za inovaciju proizvoda i efikasniju podršku klijentima.

Pored izuzetne fleksibilnosti, ključne specifičnosti koje “Experience“ donosi su:

  • Vrhunska Servisno Orijentisana Arhitektura omogućava agilnu podršku novim poslovnim inicijativama i promenama u poslovnoj praksi pomoću niza servisno orijentisanih modula koji izlažu interfejse zasnovane na standardima. Arhitektura omogućava ravnotežu izolacije izmena sa visokim nivoom parametrizacije i konfiguracije.
  • Izgrađena osloncem na dokazane IBM modele koji definišu 80% podataka, procesa i softverskih komponenti neophodnih za univerzalnu finansijsku instituciju koja posluje u savremenom okruženju.
  • Implementirana na talasu novih tehnologija Micorsoft-a tako da osigurava održivost rešenja u narednim godinama

Predsednik Izvršnog Odbora PBB banke, Čedo Petrović obrazlaže:

“Jedan od osnovnih razloga migracije na novi bankarski informacioni sistem je  proces transformacije iz tradicionalne banke u moderno orjentisanu prodajnu oranizaciju koja je sa ciljem veće konkurentnosti potpuno posvećena klijentu. Ovakav proces je jedino moguć uz maksimalno korišćenje poslednje generacije informacionih tehnologija koje donose povećanje efikasnosti, visoku automatizaciju i smanjenje troškova“.

One thought on “Najnovija generacija Asseco SEE “Core Banking” sistema u Privrednoj banci Beograd

Leave a Reply