Software

Nastavnica iz Srbije nagrađena je na Microsoft globalnom obrazovnom forumu u Barseloni

Ovogodišnji Microsoft in Education Global Forum (Globalni obrazovni forum Microsofta) održan je u Barseloni od 11. do 14. marta i okupio je više od 1.000 inovativnih nastavnika i predstavnika obrazovnih sistema iz celog sveta. Predstavnici kompanije Microsoft zajedno sa učesnicima foruma predstavili su kroz najbolje primere iz prakse i prikazali na koji način tehnologija može da se koristi za rešavanje izazova kada je u pitanju obrazovanje. Istovremeno, na ovom događaju predstavljeni su programi kompanije Microsoft posvećeni upravo unapređenju procesa i sistema obrazovanja.

 

Predstavnici Srbije na ovom događaju su izabrani kroz konkurs Microsoft Expert Educator koji je bio javan i otvoren za sve nastavnike u Srbiji. Boje Srbije su predstavljale nastavnica Nada Purtić iz OŠ „Žarko Zrenjanin“ iz Novog Sada i nastavnica Irina Damnjanović iz OŠ „Kreativno pero“ iz Beograda.

Treća nagrada Microsoft-a za pripremu za čas nastalu internacionalnom saradnjom nastavnika na Globalnom obrazovnom forumu

Nastavnica Purtić je predstavljala korišćenje mobilnih telefona i tablet računara u nastavi engleskog jezika, kroz saradnički rad učenika na pravljenju sopstvenog slikovnog rečnika i širenje prilika u kojima učenik misli o nastavi i uči na prostor van učionice (priprema za čas dostupna na adresi http://aka.ms/nada).

 

„Primeri dobre prakse koje, uz pomoć programa kompanije Microsoft, sprovode kolege širom sveta još jedno je svedočanstvo zajedničke posvećenosti ka unapređenju obrazovanja i ulaganje u mlade ljudi na kojima počiva budućnost!“, kaže nastavnica Nada.

 

Nastavnica Damnjanović je prikazala primer „izokrenute učionice“ u nastavi biologije, gde se od učenika očekuje da pre dolaska na nastavu odgledaju video predavanje koji je nastavnica pripremila, a da na samom času usvajaju i kroz grupne aktivnosti produbljavaju i preimenjuju znanje o prezentovanom gradivu, pa je praktično domaći zadatak pripremljen za pre samog časa, a ne posle njega, i ima bolji učinak na rezumavanje gradiva i kontekstualizaciju naučenog (priprema za čas dostupna na adresi http://aka.ms/irinad).

 

„Obe nastavnice su predstavljale svoje radove, ali su i aktivno razmenjivale ideje i uspostavljale kontakte sa drugim nastavnicima širom sveta i sarađivale na pravljenju priprema za časove. Za odličnu pripremu za čas na temu „održivost“ napravljenu na samom Globalnom forumu, nastavnica Nada Purtić i njen internacionalni tim sastavljen još od nastavnika iz Švadske, Egipta i SAD dobila je treću nagradu koju su im je uručili predsednik Katalonije Artur Mas i potpredsednik Microsofta zadužen za obrazovanje Antoni Salsito.“, prenela je dešavanja iz Barselone Katarina Milanović, menadžer programa „Partners in Learning“ u Microsoftu.

 

Od svog osnivanja kompanija Microsoft ulaže velike napore kako bi milionima učenika širom sveta bila omogućena kvalitetnija budućnost zahvaljujući globalnom programu za poboljšanje obrazovanja. U Srbiji se program „Partners in Learning“ sprovodio od 2004. godine i do sada su bile obuhvaćene  osnovne i srednje škole zemlji, u kojima uči više od 870.000 učenika osnovnih i srednjih škola.

Leave a Reply