Software

Neophodna efikasna borba protiv piraterije i krivotvorstva

Ministar prosvete i nauke u Vladi Republike Srbije Žarko Obradović ocenio je danas da je zaštita intelektualne svojine imperativ, imajući u vidu činjenicu da od znanja zavisi i privredna konkurentnost zemlje.

Obradović je na skupu povodom završetka projekta “Podrška osnivanju Edukativno-informativnog centra Zavoda za intelektualnu svojinu Srbije” istakao da privredna konkurentnost danas više nego ikada zavisi od znanja, što nameće potrebu posebne zaštite pronalazača i autora.

Ministar je ukazao na to da dobar sistem zaštite podstiče stvaralaštvo i privlači investicije, zbog čega je neophodna efikasna borba protiv piraterije i krivotvorstva.

Šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Vensan Dežer rekao je da se Unija snažno zalaže za zaštitu intelektualne svojine, koja je osnova za kreativnost i inovacije, kao i ključ za otvaranje radnih mesta.

EU je pomogla Srbiji da značajno unapredi sistem zaštite intelektualne svojine, što nije važno samo za proces integracije Srbije u Uniju, već će doneti i osetnu korist privredi i građanima, ukazao je Dežer.

Projekat u vrednosti od 2,2 miliona evra finansirala je EU, a realizovao ga je Evropski zavod za patente, u saradnji sa Zavodom za intelektualnu svojinu Srbije.

One thought on “Neophodna efikasna borba protiv piraterije i krivotvorstva

  1. Aca

    Da, da. Samo se kod nas pod intelektualnom svojinom smatra turbo folk i ostala koještarija. Sada će da naplaćuju još koji dodatni “muzički dinar” na blanko CD i DVD medije. Mogli bi da počnu da naplaćuju koji dinar i na flaš memorije i hard diskove.

    Da je nekoga briga za intelektualnu svojinu ne bi dozvolili upropaštavanje školstva i srozavanje obrazovanja.

Leave a Reply