Software

NETAVIS OBSERVER 3 ABS

Netavis Observer 3 ABS funkcija omogućava efikasan monitoring udaljenih lokacija sa ograničenim mrežnim protokom
Netavis ABS omogućava monitoring kroz linkove niskog kapaciteta

Observer 3 sada omogućava adaptaciju sistema na uslove niskog mrežnog protoka. Omogućen je monitoring i pregled snimljenog materijala, čak i megapixel kamera kroz sve mrežne protoke koji su na raspolaganju počevši od 64 kBit u sekundi koristeći naprednu kompresionu tehniku.
Internet linkovi su se pokazali kao usko grlo za efikasan udaljeni monitoring.

Pogotovo ADSL koji se najčešće koristi zbog svoje pristupačne cene sa veoma niskim “upload” brzinama. ABS tehnologija se služi kompresionim tehnikama da izvornu sliku smanji/kodira, pošalje preko mreže i na strani klijenta dekodira uz zadržavanje kvaliteta dovoljnog za efektan monitoring.

Inteligentno kodiranje

ABS tehnologija ne samo da kodira video strimove sa kamera već i inteligetno prati i u realnom vremenu analizira scenu sa svake kamere i dinamički dodeljuje deo raspoloživog mrežnog protoka svakoj kameri posebno. U suprotnom kodiranje nije tako efikasno. Takođe, ABS “zna” kada operater počne da pokreće PTZ kameru i tada automatski dodeljuje većinu raspoloživog protoka pokretnoj kameri.

Uz to, ABS balansira potrošnju raspoloživih mrežnih resorsa između više kamera koje operater prati. ABS koder analizira sliku po sliku i tu odlučuje gde i kako da iskoristi raspoloživu procesorsku snagu i mrežni protok.

Zbog svojih unikatnih osobina ABS je čak efikasniji i od H.264 tehnologije u multi-striming okruženjima.

Leave a Reply