Categories
Software

Nezadovoljni korisnici antivirusnih alata

Prema istraživanju sigurnosne kompanije Avira, jedan od četiri korisnika isključuje antivirusnu zaštitu zbog pada performansi računara koji uzrokuje sigurnosni softver. Većina korisnika koja se odazvala na anketu, kaže da više neće tolerisati antivirusni softver koji usporava njihove računare do granice upotrebljivosti.

Sorin Mustaca, stručnjak za računarsku sigurnost iz kompanije Alvira je izjavio da će proizvođači antivirusnih programa morati da razmise o osobinama softvera koje bitno utiču na trošenje resursa računara. Napominje da je bolja minimalna zaštita koja je neprimetna za korisnike nego napredna zaštita sa velikim brojem mogućnosti i informacija prema korisniku koja onemogućuje normalan rad. U vreme kada je zlonameran softver sve brojniji i sofisticiraniji pred dizajnerima antivirusnih alata stoji velik izazov u otkrivanju novih heurističkih alogritama za detekciju malicioznog softvera.

VIše o ovom problemu u izveštaju magazina The Register.