Software

Nikom d.o.o. iz Kragujevca odlučilo se za PRO.3 poslovni softver

Preduzeće NIKOM DOO iz Kragujevca jedno je od vodećih preduzeća koja se bave se prodajom originalnih rezervnih delova za vozila. Iz njihove široke ponude izdvajaju se: akumulatore, sve vrste guma, ulja filteri – frikcije i obloge, korpe i lamele, stakla, spone i gibnjevi, uljne i vodene pumpe, glave upravljača, klipovi i karike… Takođe pored prodaje auto delova i opreme, preduzeće NIKOM predstavlja moderno opremljeni servisno-prodajni centar automobila.

Nedavno je potpisan ugovor između preduzeća NIKOM d.o.o. Kragujevac i PRO-BIT Beograd d.o.o. Predmet ugovora je kupovina i implementacija poslovnog softvera tj. sledećih licenci:

– PRO.3 Veleprodaja sa primljenom konsignacijom,
– PRO.3 Maloprodaja,
– PRO.3 Automobili sa servisom,
– PRO.3 Finansije,
– PRO.3 Plate,
– PRO.3 On-line narudžbe kupaca.

Jedan od modula koji zahteva dodatnu pažnju jeste PRO.3 On-line narudžbe kupaca. Polazeći od učestlih problema koji su imali rukovodioci preduzeća Nikom d.o.o. Kragujevac, tačnije komercijalna služba, sa telefonskim prijemom porudžbina, počela je potraga za rešenjem koje će između ostalog otkloniti greške i smanjiti troškove prilikom učestalih porudžbina.

Rešenje za problem telefonskog prijema porudžbina, koje je ponudilo preduzeće PRO-BIT jeste modul PRO.3 On-line narudžbe kupaca. Između ostalog pomenuti modul, njegova korisnost i funkcionalnost,  jedan je od razloga za donošenje odluke o kupovini PRO.3 poslovnog softvera.

Leave a Reply