Software

Nikon Capture NX 2 za obradu fotografija

Nikon Capture NX 2 je moćan, intuitivan softver za obradu slika, pomoću kojeg ćete svoje fotografije prilagoditi i dovesti do savršenstva.
Maksimalno iskoristite svoj fotografski talenat – u tome će vam pomoći Nikonov visokokvalitetni softver nove generacije namenjen uređivanju i obradi slika. Nikon Capture NX2 je zasnovan na Nikonovoj ekskluzivnoj U PointTM tehnologiji i sadrži mnoštvo moćnih alatki, kao i četiri potpuno prilagodljiva radna prostora koja možete da sačuvate.

Moguće je i prebacivanje sa jednog radnog prostora na drugi, čime se ubrzava proces rada i povećava njegova efikasnost. Jasan i intuitivan, Capture NX2 vam omogućava da se usredsredite na nijanse i boje, prilagođavajući svoje slike u skladu sa klasičnim principima naglašavanja i poboljšavanja zanimljivih detalja. Capture NX2 može da se koristi za slike formata JPEG i TIFF iz bilo kojeg izvora i predstavlja optimalni softver za uređivanje Nikon NEF datoteka.

U Point tehnologija pruža nevidljivu naprednu pomoć, omogućavajući širok spektar alatki za poboljšavanje slika. U-PointTM omogućava lako biranje zanimljivih mesta na slici i nudi intuitivna i jednostavna podešavanja kontrasta, svetline i zasićenosti, efikasnu funkciju otklanjanje neželjenog efekta crvenih očiju, kao i precizno prilagođavanje balansa boja. Samo kliknite na oblast koju želite da izmenite i podesite klizače kako biste odmah videli učinak svojih ispravki.

Alatka Četkica za automatsko retuširanje omogućava precizno i lako uklanjanje neželjenih detalja. Samo izaberite oblast koju je potrebno poboljšati i kliknite na tačkicu prašine ili detalj koji želite da uklonite. Paleta Quick Fix (Brzo popravljanje) ) kombinuje često korišćene alatke u jednom prozoru, čime se pojednostavljuje i ubrzava uređivanje velikih grupa slika. Alatke uključuju krivu intenziteta i nijansa boja, kao i funkcije za kompenzaciju ekspozicije, kontrast, zasićenje i popravljanje previše svetlih detalja i detalja u senci.

Selection Control Point (Kontrolna tačka za izbor) olakšava povećanje vidljive oštrine detalja – opcija „Neizoštrena maska“ (Unsharp mask) – i zamućivanje izabranih aspekata slike – opcija „Gausovo zamućenje“ (Gaussian Blur), a može se koristiti sa praktično svim alatkama za poboljšavanje slika, uključujući podešavanja D-osvetljavanja, svetline, boja, fokusa, korekcije i redukcije šuma. Poboljšanja se mogu primeniti na celu sliku ili na određene oblasti i to jednostavnim klikom na taster miša, pri čemu nisu potrebni precizni izbori niti maske.

Softver nudi mogućnost rada na dva ekrana i potpuno prilagodljivi radni prostori. Capture NX2 nudi mogućnost rada na dva ekrana u cilju proširenja radnog prostora, dok vam četiri potpuno prilagodljiva radna prostora –; „Browser“ (Pregledač), „Metadata“ (Meta podaci), „Multi Purpose“ (Višenamenski prostor) i „Edit“ (Uređivanje) – omogućavaju da personalizujete izbor alatki, kreirate svoje prečice i u trenutku se prebacujete sa jednog radnog prostora na drugi, pri tom ne gubeći podatke.

Leave a Reply