Software

Nikon Scan 4 za skeniranje filmova

Nikon Scan je COOLSCAN softver upravljačkog programa. Jedostavan za korišćenje i još sa učitanim profesionalnim funkcijama, Nikon Scan softver vam pomaže da u jednostavnim koracima dobijete kvalitetno skeniranje filma. Funkcije kao što su biranje vrste filma, pregled jednim pritiskom dugmeta i korak po korak. Funkcije za potpuno upravljanje korekcijama i manipulacijom fotografija u boji mogu da se uključe i isključe da bi se pratio napredak.

Ovaj softver može da se koristi i za kontrolu Nikonovih skenera sa računara i za pregled fotografija i prilagođavanje podešavanja skenera pre skeniranja, na taj način korisnik ima kontrolu nad naprednim karakteristikama koje podržavaju skeneri za Nikonov film. Softver Nikon Scan podržava paketno skeniranje i može se upotrebiti za skeniranje fotografija direktno u neke druge aplikacije, kao što je Adobe Photoshop.

(Adobe i Acrobat su registrovani žigovi Adobe Systems Inc. Digital ICE4 Advanced TM je Digital ICETM, Digital ROCTM, Digital GEMTM i Digital DEETM. Digital ICE4 Advanced TM su tehnologije koje je razvila kompanija Applied Science Fiction.)

Leave a Reply