Software

NIS i b4b nastavljaju saradnju

NIS i b4b potpisali su ugovor o konsultantskim uslugama za SAP edukaciju krajnjih korisnika iz oblasti logistike na SAP projektu myNIS. Za potrebe projekta implementacije SAP sistema u Naftnu industriju Srbije, posao edukacije krajnjih korisnika obuhvatiće ukupno 600 zaposlenih u NIS a.d.

U toku je projekat implementacije SAP poslovno informacionog sistema u Naftnoj industriji Srbije, a edukacija krajnjih korisnika je jedna od najvažnijih faza svakog SAP projekta.

b4b je do sada uspešno realizovao preko 100 SAP projekata u regionu, a u saradnji sa SAP-om uspešno je održao preko 50 standardnih SAP kurseva za projektne timove iz iz NIS-a i INA-e.

Na osnovu tog iskustva, a posebno zbog uspešno realizovanog posla edukacije krajnjih korisnika iz oblasti finansija i kontrolinga, NIS a.d. je posao edukacije krajnjih korisnika iz oblasti logistike poverio b4b-u. Edukacijom će biti obuhvaćeno ukupno 600 krajnjih SAP korisnika iz oblasti logistike.

Leave a Reply