Software

NIS nabavlja softver za istraživanje nafte i gasa

Naftna industrija Srbije (NIS) otpočela je proces nabavke savremenog i jedinstvenog softvera, koji će unaprediti istraživanje nafte i gasa u Panonskom basenu, u okviru programa za tehnološki razvoj procesa za istraživanje nafte i gasa.

Kako se navodi u saopštenju kompanije, nabavka ovog softvera je u skladu sa planom razvoja naučno-tehnološke baze NIS-a, čime kompanija kontinuirano unapređuje svoje poslovanje.

Paket softvera “PetroMod” nabavlja se od kompanije “Sćlumberger”, koja spada u grupu vodećih svetskih kompanija u pružanju usluga u naftnoj industriji. “PetroMod” je vrhunski softver za numeričko modelovanje basena, a prvu komercijalnu
primenu na Balkanskom poluostrvu imaće upravo u Naučno tehnološkom centru NIS-a.

Vrednost investicije u novi softver je više od 500.000 evra, podseća se u saopštenju.

Nabavka ovog softvera deo je projekta “Studija regionalnog geološkog modela i ocena perspektivnosti na naftu i gas Panonskog basena”, koji je pokrenuo Naučno tehnološki centar NIS-a.

Realizacija projekta trajaće dve godine, a cilj je da se na osnovu analize i interpretacije prikupljenih geoloških podataka sa prostora Srbije, Mađarske, Rumunije i BiH obavi modelovanje Panonskog basena i izaberu najperspektivniji regioni za buduća naftno-geološka istraživanja kompanije NIS.
“Ovo je strateški projekat prvog reda. Trebalo bi da rezultate naftno-geoloških istraživanja učini znatno uspešnijim i da efikasno obezbedi povećanje resursne baze kompanije”, rekao je rukovodilac Službe regionalne geologije u Naučno-tehnološkom centru NIS-a, Ivan Dulić.

Naučno-tehnološki centar NIS-a daje podršku projektima u svim fazama istraživanja i proizvodnje, od projektovanja i nadzora geološko-istraživačkih radova do izrade modela, monitoringa razrade i projektovanja izgradnje objekata infrastrukture i uređenja bušotina, podseća se u saopštenju.

Leave a Reply