Software

NLB Tutunska banka iz Skoplja implementira najnoviji informacioni sistem Asseco SE

Aseko SEE (Asseco SEE), regionalni lider iz oblasti ICT i pouzdani partner čija softverska rešenja pokreću finansijsku industriju u regionu, potpisao je pismo o namerama sa NLB Tutunskom bankom iz Skoplja, jednom od vodećih makedonskih banaka sa širokom paletom proizvoda, kojim je predviđeno da će ova banka tokom 2014. godine implementirati najnoviji softverski proizvod Asseco SEE – Experience.

assecco

„Pismo o namerama koje smo danas potpisali sa kompanijom Asseco SEE predstavlja potvrdu našeg dosadašnjeg uspešnog partnerstva i mi ćemo se založiti da taj uspeh zajednički razvijamo i nadograđujemo i u budućem periodu,“ izjavio je Đorđi Jančevski, Predsednik Upravnog odbora NLB Tutunske banke i dodao da će „NLB Tutunska banka tokom naredne godine izvršiti unapređivanje postojećeg informacionog sistema banke novim softverom Experience, koji će obezbediti kompletnu i profesionalnu softversku podršku za uspešan razvoj i rast banke u oblasti poslova sa stanovništvom.“

 

„Veliko nam je zadovoljstvo i za nas predstavlja značajno priznanje što je NLB Tutunska banka u konkurenciji sa svetski poznatim softverskim kućama, izabrala naše rešenje da bi unapredila svoje poslovanje. Novo softversko rešenje će omogućiti da se poboljša efikasnost rada, analiziranje i izveštavanje klijenata, ali i prodaja novih proizvoda i usluga, tako da će banka moći da značajno uveća svoj portfolio u ovom delu bankarskog tržišta,“ Izjavio je Slavčo Angelovski, direktor Asseco SEE za Makedoniju i dodao da „Asseco SEE potvrđuje svoje opredeljenje da nastavi da unapređuje rad NLB Tutunske banke, lidera u makedonskom bankarskom sektoru, svojim kvalitetnim, modernim, efikasnim i bezbednim softverskim rešenjima.“

 

ASEBA Experience Branch & Customer Insight je vrhunsko rešenje za podršku poslovanja bankarskih poslovnica. Ujedno, ovo je i odličan alat za transformaciju poslovnica koje tradicionalno imaju samo transakcione uloge u moderne prodajno orijentisane ekspoziture.Experience omogućava banci sveobuhvatan pogled na klijenta. Svi potrebni podaci o klijentu se kroz aplikaciju prezentuju službenicima u kontekstu operacija koje se obavljaju sa ciljem uspostavljanja što efikasnijeg i profitabilnijeg odnosa.

Leave a Reply