Software

Nova HP rešenja za transformaciju aplikacija

HP predstavlja nova rešenja za transformaciju aplikacija napravljena tako da kroz integraciju mobilnih poslovnih aplikacija u tradicionalno okruženje unaprede rad zaposlenih.

Sve veća upotreba smartfona i mobilnih aplikacija menja način na koji organizacije stvaraju vrednost i prednost u odnosu na konkurenciju. U stvari, ekonomski opstanak organizacija sad zavisi od njihove sposobnosti da odgovore na zahteve korisnika i građana, koji dolaze kroz poslovne sisteme, ali i kroz društvene mreže kao što su Facebook, Twitter i LinkedIn.

„Savremene poslovne aplikacije traže drugačiji pristup projektovanju i testiranju“, rekao je Jonathan Rende, potpredsednik i generalni direktor, Application Transformation Solutions, Software, HP. „HP obezbeđuje da poslovne aplikacije pruže najviši nivo kvaliteta, dostupnosti i skalabilnosti, dok način rada zaposlenih dižu na potpuno novi nivo.“

Novi softverski proizvodi za IT menadžment i saradnju

Unapređeno rešenje HP Application Lifecycle Intelligence (ALI) poboljšava saradnju između timova i skraćuje trajanje ciklusa kroz tako što u realnom vremenu pruža uvid u sve aktivnosti tokom životnog ciklusa aplikacije.

U sklopu svoje IT Performance Suite ponude, HP je u saradnji sa kompanijom Perfecto Mobile, ponuđačem cloud rešenja za testiranje i automatizaciju, proširio HP Unified Functional Testing rešenje da bi omogućio kreiranje multifunkcijskih aplikacija snažnih performansi, tako što programerima omogućava emuliranje i testiranje korisničkog ugođaja tokom upotrebe mobilnih aplikacija na različitim uređajima i mrežama.

 

Pored toga, HP-ova nova softverska ponuda doprinosi agilnom razvoju mobilnih aplikacija i podstiče saradnju preko društvenih mreža.

 

  • HP Anywhere povećava produktivnost i omogućava brže donošenje odluka tako što korisnicima omogućava da IT okruženjem upravljaju u letu. Nove mobilne aplikacije obavljaju operacije kao što su upravljanje zahtevima, otkrivanje defekata, praćenje stanja usluge, i kreiranje izveštaja za menadžere.
  • HP Enterprise Collaboration unapređuje deljenje znanja i ubrzava razvoj aplikacija kroz okruženje koje omogućava saradnju i kontekstualno povezivanje razgovora sa akcijama i zadacima, u realnom vremenu.

Nove usluge za projektovanje, pokretanje i upravljanje mobilnim aplikacijama

  • Ponuda HP-ovih rešenja za transformaciju aplikacija obogaćena je novim uslugama koje omogućavaju zadovoljavanje zahteva za kvalitetom poslovnih aplikacija. HP Mobile Application Services ponuda obuhvata:
  • HP Testing for Mobility Services ubrzava vreme izlaska mobilne aplikacije na tržište tako što smanjuje broj ciklusa testiranja i automatizuje testiranje na više uređaja zahvaljujući rešenju koje su razvili HP Software i Perfecto Mobile.
  • HP Enterprise Mobility Services for SAP® Applications unapređuje efikasnost zaposlenih tako što omogućava mobilnim korisnicima da pristupe podacima iz kritičnih SAP aplikacija. Proširivanjem mobilnih rešenja tako da podržavaju SAP NetWeaver i SAP Sybase Unwired platforme HP sad nudi kompletno mobilno okruženje koje omogućava pristup ključnim poslovnim aplikacijama za razvoj, integraciju i testiranje aplikacija.
  • Osnovna komponenta za razvoj aplikativne strategije, radionica HP Applications Transformation Experience omogućava sticanje sposobnosti neophodnih za potpuno iskorišćavanje novih mobilnih poslovnih aplikacija i cloud computing tehnologija.

Leave a Reply