Software

Nova softverska rešenja za virtuelizaciju kompanije HP

Nova rešenja za virtuelizaciju povećavaju agilnost korisnika putem automatizovane, zaštićene virtuelne mašine i uslugama za premeštanje podataka

HP predstavlja nova softverska rešenja za virtuelizaciju koja pojednostavljuju, automatizuju i štite premeštanje virtuelnih mašina i podataka u cloud okruženjima. Nova rešenja su bazirana na HP-ovoj konvergentnoj infrastrukturi i obuhvataju:

  • HP Ethernet Virtual Interconnect (EVI) je prvo ikada rešenje(1) koje pojednostavljuje i ubrzava interkonekciju do 8 geografski raštrkanih data centara, u roku od nekoliko minuta i bez manualnog konfigurisanja.
  • HP Multitenant Device Context (MDC) pruža bolju zalštitu cloud okruženja sa više korisnika i eliminiše mešanje podataka različitih aplikacija ili odeljenja.
  • HP StoreVirtual virtual storage appliance (VSA) povećava fleksibilnost tako što omogućava korisnicima da lako prave skladišne rezervoare na bilo kom x86 serveru primenom VMware vSphere® ili Windows® Server Hyper-V hipervizora. Zahvaljujući tome, korisnici mogu premeštati podatke širom različitih servera, hipervizora i lokacija data centara, radi boljeg zadovoljavanja potreba organizacije, uz smanjivanje troškova i kompleksnosti.

„Korisnici traže da napravimo fleksibilnija virtuelna okruženja i olakšamo premeštanje virtuelnih mašina i podataka“, rekla je Bethany Mayer, viša potpredsednica i generalna direktorka, Networking, HP. „Uz HP-ove jedinstvene tehnologije za virtuelizaciju, korisnici mogu značajno povećati agilnost i inovirati brzinom koju njihova organizacija traži.“

Prvo rešenje za interkonekciju cloud okruženja sa više korisnika

HP EVI je jedina(1) Data Center Interconnect (DCI) tehnologija koja omogućava povezivanje do 8 data centara širom sveta. Korisnici mogu optimizovati serverske i storidž resurse radi premeštanja radnog opeterećanja ili oporavka nakon nesreće, tako što će softver prebaciti iz jednog data centra u drugi.

Uz HP MDC, korisnici mogu kreirati višestruke, zaštićene i izolovane funkcije za odeljenje kao što su finansije, ljudski resursi ili projektovanje, dok smanjuju broj umreženih uređaja u data centru i do 75 odsto.(1) Kombinovanje HP EVI i HP MDC rešenja pojednostavljuje interkonekciju data centara uz smanjivanje ukupne cene vlasništva za 56 odsto(1) primenom jedne platforme za upravljanje.

„Bila nam je potrebna centralizovana, konsolidovana infrastruktura data centra radi ostvarivanja dugoročne efikasnosti naše mreže od preko 100 agencija“, rekao je Jason Cohen, globalni CIO u Diversified Agency Services, globalnoj kompaniji za marketinške usluge. „HP nam je dao upravo to, a novi dodaci za interkonekciju data centara osigurali su kontinuitet našeg poslovanja kroz razmeštanje aplikacija i resrusa unutar našeg privatnog cloud sistema.“

Jedini virtuelni storidž koji ne zavisi od hipervizora

HP StoreVirtual VSA je prvi softverski virtuelni storidž uređaj koji radi na bilo kom x86 serveru i povezuje se sa velikim brojem eksternih storidž rešenja uz podršku za istovremenu upotrebu VMware vSphere i Microsoft Hyper-V hipervizora.(2) Ovo heterogeno rešenje za kreiranje deljenog storidža u virtuelizovanom okruženju, eliminiše vezivanje za jednog proizvođača i smanjuje troškove infrastrukture do 60 odsto(1) dok povećavanja iskorišćenost bez dodatnih investicija.

„Mogućnost smanjivanja ograničenja mreže i pojednostavljivanje storidž infrastukture, veoma je važno za organizacije koje koriste VMware vMotion® i VMware vSphere“, rekao je Gary Green, potpredsednik, Global Strategic Alliances, VMware. „Srećni smo zbog partnerske saradnje sa HP-om, što našim korisnicima omogućava da IT izazove prevaziđu boljom upotrebom resursa i optimizacijom radnog opterećenja širom data centara.“

Više informacije o novim mrežnim i storidž rešenjima dostupno je na adresama www.hp.com/go/VirtualAppNetworks i www.hp.com/go/StoreVirtualVSA.

HP-ov najvažniji događaj za korisnike za region Evrope, Bliskog Istoka i Afrike, HP Discover, održaće se od 4 do 6. Decembra u Frankfurtu u Nemačkoj.

Leave a Reply