Software

Nova verzija: Firefox 26!

Sinoć je mnoge iznenadilo obaveštenje o novom apdejtu za Firefox. U novoj verziji, verziji 16, Firefox navodno donosi manju potrošnju memorije i mogućnost upravljanja izvršavanjem određenih browserskih pluginova za na pojedinim web stranicama. Pored ovoga, nova verzija a donosi nekoliko značajnih novosti.

Pre svega, tu je “Click to Play” funkcionalnost koja korisniku pruža mogućnost kontrole koji sadržaji na web stranicama će se izvršavati, a koji ne. Iako je inicijalno bilo rečeno sa će se ta mogućnost odnositi na sve pluginove za browser osim Flash-a, naknadno je to izmenjeno, pa se sada ta mogućnost odnosi samo na Java aplete.

Firefox 26

Novost je implementacija projekta MemShrink, kroz koji Mozilla protekli period pokušava da smanjiti potrošnju memorije . U novoj verziji dodatno je smanjena potrošnja memorije, tako da sada Firefox u određenim situacaijama ima nekoliko puta manje memorijske zahteve u odnosu na starije verzije.

Pored nabrojanog, vala pomenuti podršku za H.264 na Linuxu, repodukciju MP3 zapisa na Windows XP sistemima i korišćenje EXIF podataka za automatsku orijentaciju slike.

Leave a Reply