Software

Nova verzija Fujitsu „10sure 3.0″ softverskog rešenja

Bracknell 2Fujitsu-ov „x10sure” kao pristupačna alternativa rezervnim serverima u klasterima, kojom i mala i srednja preduzeća mogu da ostvare visoku dostupnost sistema

Predstavljanjem treće generacije rešenja „x10sure”, kompanija Fujitsu Technology Solutions (Fudžitsu teknolodži solušns) obara barijere koje mala i srednja preduzeća sprečavaju da iskoriste brojne isplative koristi od virtuelizacije servera– bez izlaganja riziku domino efekta padova mnogobrojnih virtuelnih mašina sa otkazom jednog fizičkog servera.

Projektovan da obezbedi nove nivoe visoke dostupnosti po nižim cenama, i bez potrebe za repliciranjem sistema neproduktivnim „operativno-rezervnim” serverima u režimu pripravnosti, novo moćno izdanje „x10sure” rešenja omogućava konsolidaciju okruženja fizičkih i virtuelnih servera u dinamičke infrastrukture, koje takođe pružaju preko potrebnu bezbrižnost pružanjem esencijalne zaštite od padova sistema.

Fujitsu-ov „x10sure” projektovan je da omogući visoku dostupnost sistema u malim i srednjim preduzećima koja ne mogu da priušte posedovanje rezervnih servera u klasterima, u režimu pripravnosti.

Rešenje je prepoznato i prihvaćeno u praksi najpre zbog svoje podesnosti da standardizuje i racionalizuje IT operacije i automatski obezbedi kontinuitet poslovanja u organizacijama. Ilustracije radi, rešenje je u regionu Jugoistočne Evrope već implementirano u preko 60 kompanija različitih profila i veličine IT-a. U Srbiji su trenutno najreprezentativnije instalacije u velikim distributerskim kućama, kompanijama MDInternational (MDI) i DIS *.

Verzija „3.0” rešenja „x10sure”, donosi podršku na nivou hipervizora za virtuelne mašine i još više nivoe zaštite sistema od neplaniranih ispada. Cene osnovnih verzija softvera su smanjene i rešenje sada radi sa najnovijim hardverskim komponentama.

Zaštita mnogobrojnih virtuelnih mašina na jednom fizičkom serveru je ključni faktor koji je uticao na dizajn treće generacije „x10sure” sistema – i ovo rešenje dopunjuje vodeća rešenja za virtuelizaciju servera na tržištu, uključujući i „VMware”, „Microsoft Hyper-V” i „Citrix XenServer”. Novi sistem može automatski da se oporavi od otkaza na nivou fizičkih servera i ponovno pokrene virtuelne mašine koje su time bile pogođene – na novouvedenim mašinama i sa minimalnim prekidom servisa; time se obezbeđuje unapređena zaštita od neplaniranih otkaza i gubitka podataka usled padova servera, strukture ili sistema za skladištenje podataka.

Fujitsu je takođe dosta poradio na tome da unapredi otpornost i izdržljivost sistema, uvođenjem dve nove opcije koje obezbeđuju duže vreme nesmetanog rada i zaštitu najvažnijih, kritičnih servisa. Prva je uvođenje 1:1 konfiguracije premošćivanja otkaza kao dodatak postojećim „N:1” nivoima zaštite gde je nekoliko servera u „x10sure” konfiguraciji zaštićeno jednim serverom u rezervi. Ova poboljšanja povećavaju privlačnost „x10sure”-a širem tržištu malih i srednjih preduzeća, koji nudi rešenje za premošćavanje padova u rangu sa njihovim budžetima.

Uvođenje „x10sure 1:1” opcije takođe čini rešenje privlačnijim prodavcima, kao standardnu ponudu sistema visoke dostupnosti uz PRIMERGY servere. Korisnici koji investiraju u „x10sure 1:1” kasnije mogu i da je nadograde do „N:1” konfiguracije.

Ova funkcionalnost ide ruku pod ruku sa drugim velikim korakom „x10sure”-a ka visokoj dostupnosti, opcijom klasifikovanja i rangiranja servera tako da se najvažnijim sistemima nude veći nivoi zaštite. Serverima čije funkcionisanje nije kritično po poslovanje, poput servera za štampanje ili test-sistema, može da se dodeli niži prioritet, tako da ne mogu da koriste ili blokiraju dragocene resurse za premošćavanje otkaza.

IT administratori će pozdraviti i brojne nove karakteristike „3.0” verzije rešenja, uključujući i novi grafički interfejs, integraciju sa SNMP protokolom (Simple Network Management Protocol) i otvorenim interfejsom za interoperabilnost sa eksternim sistemima. Pore toga, nova verzija rešenja „x10sure” nudi i promenljive koncepte oporavka posle katastrofe, koji podrazumevaju redundantnost kontrolnog čvora, servisa za ustanovljavanje lokacija i važnosti servisa („Site Awareness & Service Importance”) i premošćivanja lokacije/servisa – zajedno sa rešenjima za replikaciju skladišta podataka.

Rolf Strotman, potpredsednik odeljenja za korporativne servere i softver u kompaniji Fujitsu Technology Solutions, ukazuje na to da ispadi sistema direktno pogađaju prihode, produktivnost, reputaciju i finansijske performanse organizacija, a posledice rastu iz minuta u minut. „Posedovanje prave strategije i tehnologije na delu da se izbori sa neplanskim ispadima sistema je suštinski važno pitanje. Nova generacija ’x10sure’ rešenja pomaže organizacijama da se zaštite i izvuku maksimum iz svojih IT sistema povećanjem dostupnosti i omogućavanjem IT konsolidacije”, rekao je Strotman.

„PST Ostrava“, vodeća logistička organizacija u Češkoj, okrenula se ovom rešenju „x10sure” da konsoliduje, unapredi pouzdanost i pojednostavi administriranje heterogenih kompanijskih aplikacija. Njen direktor, Rudolf Mali, svoje iskustvo opisao je ukratko: „Sa x10sure rešenjem više ne brinemo o iznenadnim padovima performansi u našem centru podataka. Sada imamo snažno rešenje za visoku dostupnost koje je ujedno i ekonomično.”

Nova generacija „x10sure”-a dostupna je direktno od kompanije Fujitsu ili preko njenih kvalifikovanih partnera. Početna cena osnovne softverske konfiguracije je oko 1,400 evra.

Leave a Reply