PC računari · Software

Nova verzija Fujitsu ServerView rešenja

Fujitsu je lansirao najnoviju verziju svog besplatnog softverskog rešenja za upravljanje serverima i sistemima za skladištenje podataka, „PRIMERGY ServerView Suite“. Organizacije i preduzeća, nezavisno od veličine, primenom ovog paketa doprinose povećanju stabilnosti i performantnosti svojih IT sistema, kao nezaobilaznoj podršci poslovanju. Paket „ServerView“ to omogućava na osnovu brzog i isplativog centralizovanog upravljanja fizičkim i virtuelnim IT infrastrukturama koje se zasnivaju na Fujitsuovim PRIMERGY serverima i ETERNUS sistemima za skladištenje podataka. Time se povećava i produktivnost korisnika sistema, sa aspekata razmeštanja, kontrole, dinamičnosti, održavanja i integrisanja IT-ja.

PRIMERGY ServerView Suite“ danas koristi hiljade preduzeća u svetu. Na osnovu povratnih informacija i dokumentovanih potreba korisnika, aktuelna nadogradnja donosi poboljšanu upotrebljivost, bezbednost, korisničke opcije za upravljanje, poboljšanu podršku za virtuelizovane resurse, uključujući i „Common Information Model (CIM)“ i „Citrix XenServer“ virtuelna okruženja, uz nove troškovno-efikasne opcije za upravljanje samostalnim serverima.

Nova verzija paketa se globalno isporučuje uz svaki PRIMERGY server, a korisnici mogu besplatno da je preuzmu i instaliraju za manje od 30 minuta sa adrese: http://ts.fujitsu.com/support/downloads.html

Ključna poboljšanja

Potpuno redizajniran korisnički interfejs sada omogućava veću upotrebljivost rešenja i direktno podiže produktivnost i efikasnost administratora preko jednostavnijeg sistema navigacije. Korisnicima rešenja će takođe prijati nova mogućnost upravljanja svim korisnicima u preduzeću po sistemu uloga, kao i jedinstvena oznaka servisa koji pokrivaju različite komponente „ServerView“ paketa. Interfejsi do postojećih „direktorijum-servisa“ (Directory Services) omogućavaju da se serveri lako integrišu u kompletna IT okruženja, u saglasnosti sa već propisanim poslovnim polisama IT bezbednosti.

Sve više kompanija kombinuje fizičke i virtuelne resurse u svojim serverskim arhitekturama. „ServerView“ obezbeđuje , da se njima upravlja sa jednog mesta, uz značajna poboljšanja za VMware i Citrix XenServer korisnike.

ServerView sada podržava CIM standard upravljanja, koji omogućava pouzdanije i bezbednije nadgledanje i upravljanje „VMware ESXi“-zasnovanim okruženjima. Administratori vide virtuelne i fizičke mašine kroz isti interfejs, sa automatskim grupisanjem ESXi host-servera što olakšava administriranje. Podrška za Citrix XenServer platformu za virtuelizaciju servera je takođe proširena. Puna podrška za „Citrix Pooling“ koncept kombinovana je sa konzistentnom reprezentacijom mašina na kojima radi XenServer, što obezbeđuje da se podudaraju sa XenCenter upravljačkim interfejsom.
Upravljane geografski razmeštenim, samostalnim serverima, kakvi obično funkcionišu u filijalama i ograncima kompanija – pojednotavljena je uvođenjem „ServerView System Monitor“ komponente. Ova nova komponenta zauzima jako malo memorije a obezbeđuje neprestano nadgledanje servera. Informacije o statusu dobijaju se na lokalnom monitoru, a na ispade upozorava fizčki alarmni sistem. To omogućava da se njime rade i ljudi koji nisu IT stručnjaci, što smanjuje troškove administriranja a ostavlja značajne mogućnosti upravljanja. ServerView System Monitor podržava sve PRIMERGY servera na kojima radi ServerView „ agenti“ za Windows operativni sistem.

Leave a Reply