Software

Nova verzija MAPSOFT 2007

MapSoft  je krajem 2007. godine izbacio novu verziju MAPSOFT softvera. Danas, posle više od 15 godina, može se reci da je osnovna koncepcija softvera ostala nepromenjena.

Prva verzija softverskog paketa MapSoft pojavila se 1992. godine. Danas, posle više od 15 godina, može se reći da je osnovna koncepcija softvera ostala nepromenjena. Razlog za ovo leži uglavnom u činjenici da je prvobitni koncept bio vrlo napredan.

Ovaj koncept je podrazumevao sledeće važne karakteristike, koje su do danas ostale nepromenjene:

* geo-relacioni model podataka
* eksplicitna topologija koja se čuva sa prostornim podacima u bazi podataka
* višekorisnički pristup istim podacima u okviru baze podataka
* podrška velikim projektima u jedinstvenoj bazi podataka bez ograničenja usled podele na listove karata
* jaka podrška raznim tehnikama za prikupljanje podataka
* standardni GIS alati za prostorno i neprostorno editovanje podataka, upite i prikaz
* napredni alati za georeferenciranje i prikaz rasterskih slika (skenirane katastarske i topografske podloge, ortofoto planovi)

MAPSOFT 2007 – nova verzija
Informacija
Update 6/18/2008
Verzija 2008
Kategorija GIS
Pogleda 336
Download 23
MapSoft d.o.o je krajem 2007. godine izbacio novu verziju MAPSOFT softvera. Danas, posle više od 15 godina, može se reci da je osnovna koncepcija softvera ostala nepromenjena.
Ukratko:

Prva verzija softverskog paketa MapSoft pojavila se 1992. godine. Danas, posle više od 15 godina, može se reći da je osnovna koncepcija softvera ostala nepromenjena. Razlog za ovo leži uglavnom u činjenici da je prvobitni koncept bio vrlo napredan. Ovaj koncept je podrazumevao sledeće važne karakteristike, koje su do danas ostale nepromenjene:

* geo-relacioni model podataka
* eksplicitna topologija koja se čuva sa prostornim podacima u bazi podataka
* višekorisnički pristup istim podacima u okviru baze podataka
* podrška velikim projektima u jedinstvenoj bazi podataka bez ograničenja usled podele na listove karata
* jaka podrška raznim tehnikama za prikupljanje podataka
* standardni GIS alati za prostorno i neprostorno editovanje podataka, upite i prikaz
* napredni alati za georeferenciranje i prikaz rasterskih slika (skenirane katastarske i topografske podloge, ortofoto planovi)

Najvažnije dodatne mogućnosti u najnovijoj verziji softvera MapSoft 2007 su:

* prostorni (geometrija i topologija) i neprostorni atributi GIS entiteta se smeštaju i održavaju u okviru standardnog, komercijalnog RDBMS (Microsoft Access, DBF tabele, Microsoft SQL, Oracle…)
* geometrija prostornih entiteta se smešta korišćenjem Open GIS WKB ili ESRI shape formata za geometriju opciono
* modeli podataka za katastarske planove, specificirane od strane Republičkog geodetskog zavoda, su u potpunosti podržani (digitalni katastarski plan, digitalna baza podataka katastra vodova)
* podrška TrueType fontovima
* transparentan prikaz rasterskih slika i entiteta iz baze podataka
* obezbeđeni su glavni GIS/CAD formati podataka za dvosmernu konverziju podataka bez gubitka kvaliteta u podacima (ESRI shape datoteteke, MapInfo MID/MIF, DXF, GML…)
* unapreden interfejs za kastomizaciju softvera i razvoj nove funkcionalnosti
* poboljšana funkcionalnost kao servera prostornih podataka
* poboljšana podrška za povezivanje sa spoljnim bazama podataka (unošenje podataka, upiti, eksport podataka…)
* dodatne funkcije za kontrolu kvaliteta podataka (kontrola konzistentnosti topoloških, geometrijskih i neprostornih atributa)
* poboljšanja u mnogim standardnim modulima i funkcijama.

Leave a Reply