Software

Nove opcije za pretraživanje u okviru aplikacije Spider.Net

Ono što je bitno za svaki poslovni sistem je da na odgovarajući način poveže ljude, opremu i softver i da vreme obavljanja nekog poslovnog procesa učini što efikasnijim i produktivnijim. U aplikaciji Spider posebna pažnja je posvećena ovom aspektu, tako da su korisnicima ponuđene brojne opcije za klasifikovanje dokumenata i na osnovu toga njihovog brzog pretraživanja

Brze promene koje su neizostavni deo svakodnevnice i jedne od glavnih karakteristika današnjeg tržišta, nameću potrebu za adekvatnim reagovanjem i s tim u vezi velikom fleksibilnošću. U takvoj situaciji koja je postala svetski trend razvoja savremenog društva, opstaju samo oni koji te promene predviđaju i koji njihove tendencije projektuju u svoje ideje i planove. Konstantno usavršavanje i rad na onome što je glavni proizvod kompanije sa kojim je prepoznatljiva na tržištu su jedan od načina da se dobije tržišna utakmica sa konkurencijom. U jednom od prethodnih brojeva pisali smo o osnovnim delatnostima kompanije MFC−Mikrokomerc i o njenom, na tržištu softvera prepoznatljivom proizvodu, brendu Spider.

MFC−Mikrokomerc predstavlja svojevrstan brend na našem tržištu, čija se delatnost povezuje sa rešavanjem problema upravljanja dokumentima, kako u smislu elektronskog arhiviranja, tako i u pogledu upotrebe dokumenata u poslovnim procesima. Usredsređenost na potrebe klijenata i opredeljenje da se razviju sopstvena softverska rešenja doveli su do toga da se nekoliko generacija rešenja MFC−Mikrokomerca nađu u velikom broju domaćih organizacija, sistema i preduzeća, ali i u inostranstvu.

Softverska rešenja koja MFC−Mikrokomerc razvija nisu napravljena prema potrebama samo jednog profila korisnika, već u sebi sadrže potencijal koji se vrlo lako prilagođava zahtevima konkretne organizacije, odnosno konkretnih poslovnih procesa.

Nova generacija rešenja koje je MFC−Mikrokomerc ponudio svojim klijentima ima opštu odrednicu Spider.Net, a pojedinačne specijalizovane celine u okviru celog sistema su: Spider.Net eArhiva, modul elektronske arhive Spider.Net DocFlow, modul za upravljanje dokumentima i poslovnim procesima Spider.Net WebServices, modul za razmenu podataka sa ostalim sistemima SpeedScan, modul za skeniranje BI Spider.Net, business intelligence modul Ono što je bitno za svaki poslovni sitem je da na odgovarajući način poveže ljude, opremu i softver i da vreme obavljanja nekog poslovnog procesa učini što efikasnijim i produktivnijim.

U aplikaciji Spider posebna pažnja je posvećena ovom aspektu, tako da su korisnicima ponuđene brojne opcije za klasifikovanje dokumenata i na osnovu toga njihovog brzog pretraživanja. Da biste pronašli određeni dokument u velikom skupu dokumenata, programeri MFC−a ugradili su nekoliko načina za pretragu Spider baze. Pravi efekat elektronske arhive korisnik može da spozna u situacijama kada je potrebno brzo pronaći neki dokument, o kome zna manje ili više podataka.

U aplikaciji Spider korisniku je do sada bilo na raspolaganju pet moćnih mehanizama za pretraživanje. U odnosu na protekli period i aplikacija Spider je doživela izvesne promene, koje su prilagođene potrebama tržišta i klijenata, a koja je na ovaj način postala funkcionalnija. Mogućnosti za pretraživanje su na ovaj način proširene, pa pored pretraživanja po anotacijama, ključnim rečima, komentarima, osnovnim poljima, predmetima, kategorijama, postoji i mogućnost pretraživanja po unutrašnjem sadržaju.

Ovu funkciju omogućava aplikacija IRIS Pdf 7 Server koja je u stvari OCR (optical character recognition, optičko prepoznavanje karaktera) server aplikacija i predstavlja profesionalno rešenje koj služi za prebacivanje slika dokumenata u potpuno pretražive i editabilne fajlove, uz mogućnost dodatne opcije za visoku kompresiju dokumenata (iHQC), a sve kao dodatni modul DMS Spider.Net [email protected] modulu. Program podržava rad sa više od 120 svetskih jezika, uključujući i srpski (ćirilica i latinica). Konverzija je moguća iz bitmapa u PDF, potpisani PDF, PDF/A, DOC, DOCX, RTF, TXT, HTML i druge često korišćene tekst zasnovane formate, a prepoznaje i barkodove. IRISPdf ne samo da generiše tekstualne fajlove već nudi i mnoge opcije za poboljšanje slika koje se nalaze u okviru fajlova.

On može ispraviti iskošene slike, ukloniti mrlje sa previše komprimovanih fotografija, pritom ima sposobnost brze konverzije dokumenata i značajnu preciznost OCR funkcije i naravno omogućava grafički prikaz rezultata koji je dobijen procesom konverzije dokumenata. Upotrebom pomenute revolucionarne OCR tehnologije, kao posebnog modula Spider.Net−a, moguće je dokumentaciju pretraživati po unutrašnjem sadržaju, tako što se na osnovu zadate/ih reči koje se unose u polje „ključne reči“ vrši pretraživanje. Rezultati pretrage u okviru aplikacije Spider prikazuju se u vidu dokumenta ili grupe dokumenata na kojima su označene i markirane zadate reči.

Ovakav način pretraživanja olakšava i skraćuje vreme za pronalaženje određenog tipa dokumenta, u slučajevima kada se malo zna o samom dokumentu. Korisniku je dovoljno da samo na osnovu nekih reči koje karakterišu dokument, a kroz ovu opciju za pretraživanje, na konforan način ga pronađe. U okviru ove opcije postoji mogućnost pretrage novih dokumenata, na osnovu kojih se dobijaju rezultati pretrage po zadatim kriterijumima.

Pored toga, korisniku je omogućeno da nove dokumente do kojih je došao putem ove pretrage pridodaje drugima u narednoj pretrazi kroz opciju „Unija“, zatim da u okviru rezultata pretrage kroz opciju „Bez prethodnih“ ili „Izbaci nove“ izostavi dosadašnje pronađene dokumente ili da prikaže samo nove i obrnuto. Veza između dokumenta koji pripadaju različitim tipovima, a logički zajedno pripadaju nekoj celini ili su jedan drugome sastavni deo, postiže se korišćenjem anotacije tipa link.

Naime, ako se zasebno definišu tipovi dokumenata npr. Dosije zaposlenih i Ugovori, pa se za dokument Dokumentacija zaposlenih, definiše anotacija tipa link sa nazivom Ugovori, time se omogućava da se za jednog zaposlenog kreira zasebno dokument koji se odnosi na ugovore i dokument koji se odnosi na dosije zaposlenih, a da se između njih uspostavi veza koja u praksi znači da korisnik modula [email protected] treba samo da klikne mišem na odgovarajući link kako bi iz dosijea zaposlenih u posebnom prozoru mogao da vidi dokumentaciju nekog zaposlenog. Ova opcija pruža mogućnost automatskog linkovanja i to u slučajevima kada je prethodno primenjen pomenuti OCR mehanizma – IRISPdf 7 Server.

Leave a Reply