Software

Novi Core banking system u Komercijalnoj banci Budva

Nakon uspešne migracije na novi IT sistem u Komercijalnoj banci Beograd, menadžment Komercijalne banke Budva je takođe doneo odluku da poveri Peximu licenciranje, implementaciju i održavanje Core bankarskog 2000 sistema PUB .

Moduli koji će biti instalirani su: glavna knjiga, kreditno depozitni poslovi privrede, devizni poslovi privrede, stanovništvo („front” i „ back office”) i CMS -„Card management system“. Ovi moduli će poboljšati poslovanje banke u dinamičnom okruženju i omogućiti laku adaptaciju na stalne promene na tržištu i u 2000 pravnim regulativama.

Pored PUB , biće implementirani i „Tezauri“ rešenje za operativni rizik, „Tezauri“ za „scoring and rating“ kao i „Product delivery“ rešenje za unos zahteva, obradu i odobravanje kredita. Peximova bankarska rešenja već donose brojne koristi u Komercijalnoj banci Beograd i Komercijalnoj banci Banjaluka, tako da je ovaj najnoviji ugovor sa Komercijalnom bankom Budva korak dalje ka postizanju unificiranog bankarstog IT sistema na nivou grupe.

Leave a Reply