Software

Novi HP-ov centar za upravljanje projektima i resursima

HP je najavio nova rešenja koja će biti od velike pomoći voditeljima informacionih odelelnja unutar kompanija (CIO) da daju prioritet IT ulaganjima i organiziraju ih kako bi ostvarili što bolje poslovne rezultate.

HP-ov centar za upravljanje projektima i portfeljem 7.5 (HP Project and Portfolio Management (PPM) Center 7.5) deo je šireg softverskog portfelja Optimizacione HP-ove poslovne tehnologije (HP Business Technology Optimization) (BTO), a pruža integrisane mogućnosti IT upravljanja koje obuhvataju upravljanje projektima i portfeljem, upravljanje životnim ciklusom aplikacije, te upravljanje IT uslugama.

Nove integracije između HP PPM centra 7.5 i HP-ovog centara za upravljanje uslugama (HP Service Management Center) pruža pristup upravljanju poslovanjem tehnologijama koji se temelji na uslugama. Zainteresovane strane dobijaju uvid putem jedinstvenog, integrirsanog sistema koji pruža transparentnost u stvarnom vremenu u bilo kojoj fazi procesa zahteva.

HP-ov centar kvaliteta (HP Quality Center) – pruža „kvalitetnu organizaciju u kutiji“, omogućavajući kompanijama da grade i podupiru centar za osiguranje kvalitete sa softverom HP-ov centar upravljanja za centar kvalitete (HP Center Management for Quality Center). HP-ova baza podataka za upravljanje univerzalnom konfiguracijom (HP Universal Configuration Management Database) (CMDB) – smanjuje poslovni rizik upravljanjem učincima promena i definisanjem konfiguracije koje će biti pod uticajem ranije u procesu životnog ciklusa promena.

HP PPM centar pomaže IT-u u boljoj podršci ključnih inicijativa poslovne tehnologije – uključujući razvoj arhitektura orijentisanih na usluge, outsourcing na više dobavljača, konsolidaciju centra podataka, te usklađenost – smanjenjem suvišnih aktivnosti, stvaranjem boljeg uvida i pružanjem fleksibilnih procesa između tehnoloških silosa.

HP PPM centar se nudi ili kao interna implementacija ili putem HP-ovog softvera kao usluge (SaaS). Druge ponude HP-ovog SaaS-a uključuju HP-ov centar kvaliteta, HP-ovo upravljanje uslugom, HP-ov centar za radnu efikasnost , HP-ov centar za sigurnost aplikacija, te HP-ov centar poslovne dostupnosti.

Leave a Reply