Software

Novi HP-ov softver za automatizaciju

Kompanija HP je danas predstavila napredno rešenje za automatizaciju koje korisnicima omogućava da poslovne aplikacije pokreću uz niže troškove, bez obzira da li to rade na tradicionalni način, primenom rešenja za virtuelizaciju ili kroz računarski oblak (cloud computing).

Hibridna okruženja predstavljaju različite kombinacije upotrebe IT opreme na centralnoj i udaljenim lokacijama, kao i fizičkih i virtuelnih sistema, uključujući računarski oblak. Ovakva okruženja mogu povećati agilnost preduzeća i skratiti vreme do izlaska na tržište, ali ako se hibridnim okruženjima ne upravlja sveobuhvatno, mogu se povećati kompleksnost, rizici i troškovi, te stvoriti IT silosi. HP-ov softver za automatizaciju omogućava korisnicima da se suoče s tim izazovima i da na bolji način iskoriste prednosti hibridnog modela pokretanja aplikacija.

HP Business Service Automation

Kao dodatak nedavne najave vezane za hibridna IT okruženja, HP je unapredio svoju HP Business Service Automation (BSA) ponudu kako bi korisnicima omogućio da kroz objedinjen i potpuno integrisan sistem upravljaju serverima, mrežom, skladištenjem podataka i aplikacijama. Zahvaljujući takvom pristupu HP BSA razgrađuje postojeće IT silose, što pojednostavljuje pokretanje i upravljanje aplikacijama u hibridnim okruženjima.

Na osnovu istraživanja koje je u junu 2010. godine1 za potrebe HP-a sproveo IDC, organizacije koje koriste HP BSA mogu:

  • ostvariti do 382 odsto povraćaja investicija u periodu od tri godine,
  • zaraditi do 4,82 dolara za svaki investirani dolar,
  • godišnje IT troškove sniziti i za 24 hiljade dolara na 100 krajnjih korisnika,
  • sniziti troškove izmeštanja (outsourcing) IT resursa za 40 do 80 odsto, i
  • izračunati stepen povraćaja investicija zahvaljujući automatizaciji.

Nedavna akvizicija kompanije Stratavia omogućila je HP-u da unapredi ponudu rešenja za automatizaciju dodavanjem sistema za pokretanje, konfigurisanje i upravljanje bazama podataka, mildverom i paketima aplikacija. Nova rešenja zauzimaju prostor između razvoja aplikacija i operativnih timova, što znači da HP može obezbediti sve neophodne komponente za brzo pokretanje izmena, te upravljanje tekućim konfigurisanjem i usklađenošću.

Proširenje HP-ove BSA ponude donosi nove mogućnosti za pokretanje aplikacija i umanjivanje rizika, kao i unapređenje efikasnost i produktivnosti. Sve to uključeno je u najsveobuhvatnije, integrisano i automatizovano rešenja za upravljanje kompleksnim, hibridnim IT okruženjima.

HP Server Automation 9.0 omogućava korisnicima da automatizuju kompletan životni ciklus servera, da kontrolišu razuđivanje virtuelnih okruženja i da aplikacije pokreću na fleksibilniji način.

Uz novu Application Deployment Manager (ADM) funkciju, IT odeljenja mogu automatizovati proces objavljivanja aplikacija čime se popunjava prostor između razvoja, provere kvaliteta i operativnih timova.

HP Network Automation 9.0 omogućava korisnicima da zauzdaju troškove, umanje rizike i povećaju efikasnost mreže tako što će automatizovati poslove koji često stvaraju greške, smanjiti prekide u radu i u realnom vremenu sprovoditi definisane polise, bez obzira na tip okruženja.

HP Operations Orchestration 9.0, vodeće rešenje za sveobuhvatnu automatizaciju procesa u IT odeljenju, omogućava korisnicima suočenim sa čestim obaveštenjima i uspostavljenim silosima da unaprede kvalitet usluga u hibridnim okruženjima. To im daje mogućnost automatizacije IT procesa, što je neophodno za podršku inicijativama vezanim za korišćenje računarskog oblaka.

  • HP Operations Orchestration softver omogućava da se hibridnom infrastrukturom upravlja s jednog mesta.

HP Client Automation 7.8 omogućava korisnicima da snize troškove za održavanje i upravljanje fizičkim i virtuelnim mašinama zahvaljujući primeni jednog alata.

  • Nova funkcija ovog sveobuhvatnog sistema za upravljanje daje korisnicima veću kontrolu nad hardverskim i softverskim aspektima računara zaposlenih.
  • Obnavljanje hardvera uređaj po uređaj je naporno, skupo i zahteva puno vremena. Ovaj zastareli proces se može automatizovati i značajno unaprediti primenom HP Client Automation rešenja.
  • Kompanije stalno traže načine da uštede, a mnoge traže i nove načine da uspostave bolji odnos prema okruženju. HP Client Automation omogućava da se s jednog mesta prave i sprovode korporativne polise vezane za potrošnju električne energije.

HP Storage Essentials 6.3 omogućava korisnicima da smanje kompleksnost hibridnih okruženja, da poboljšaju iskorišćenost prostora za skladištenje, kao i da kontrolišu rast kapaciteta.

Posetite BSA blog da biste saznali šta stručnjaci kažu o tome na koji način HP Business Service Automation ponuda korisnicima pruža objedinjen i potpuno integrisan pogled na njihove servere, mrežu, skladištenje podataka i aplikacije, te kako omogućava optimizaciju virtuelizacije u hibridnim IT okruženjima.

Leave a Reply