hp
Software

Novi HP poslovni modeli za partnere predstavljeni na GPC

HP predstavlja nove poslovne modele koji će partnerima omogućiti da ostvare uspeh kroz nove partnerske programe, predvidljivije nagrade za ostvarene rezultate, i primenom inovativnih alata radi konzistentnog angažovanja partnera.

 

U fiskalnoj 2013. godini, HP će investirati oko 1,5 milijardi dolara u partnerske programe širom sveta i IT inicijative osmišljene tako da nagrade ostvarene rezultate, podstaknu tražnju i pojednostave angažovanje partnera.

hp

“Naš cilj je da napravimo konzistentan sistem koji će partnerima olakšati da kupuju, prodaju i povećavaju profitabilnost uz HP”, rekla je Meg Whitman, predsednica i generalna direktorka, HP.

Jednostavniji program HP PartnerOne

Program HP PartnerOne obuhvata dokazane prodajne i marketinške alate koji partnerima omogućavaju otvaranje novih poslova, povećanje potražnje za proizvodima i uslugama, održavanje postojećih poslova i zaključivanje prodaje. HP pruža jednostavnost, profitabilnost i konzistentnost:

  • Jednostavnijim i konzistentnijim načinom određivanja rabata kako bi partneri mogli lakše videti koliki će prihod ostvariti.
  • Većim rabatima za više nivoe specijalnosti, koji omogućavaju povećanje profitabilnosti
  • Produžavanjem vremena koje partneri imaju na raspolaganju da iskoriste sredstva iz fonda za razvoj marketinga, sa 3 na 6 meseci.
  • Racionalnijim i jednostavnijim dobijanjem prodajnih i tehničkih sertifikata kroz HP ExpertOne trening platformu, uz održavanje integriteta pojedinačnih sertifikata.

 

Pored toga, HP će invstirati u pokretanje Unison platforme. Ova globalna IT platforma će povećati brzinu, bezbednost i širinu komunikacije i zajedničnog planiranja sa partnerima.

HP Autonomy i HP Vertica ulaze u HP PartnerOne

HP je napravio sveobuhvatan portfolio za optimizaciju informacija kako bi korisnicima omogućio da u realnom vremenu zabeleže i analiziraju 100 odsto svojih informacija. Kako bi ovaj portfolio brže i lakše došao do korisnika, HP će:

  • Pokrenuti sveobuvhatan HP Autonomy program za partnere, osmišljen po ugledu na HP PartnerOne, kako bi olakšao prodaju, marketing i isporuku HP Autonomy proizvoda i usluga.
  • Učiniti HP Vertica Analytics platformu dostupnom kroz HP PartnerOne program, što će partnerima omogućiti da svojim korisnicima ponude analitički alat snažnih performansi za obradu velike količine podataka u realnom vremenu.

 

Ceo HP Autonomy partnerski program će preći u HP PartnerOne, HP-ov globalni partnerski program, kroz više faza tokom 2013. godine.

Novi prihodi iz clouda

Cloud computing omogućava partnerima da uđu na nova tržišta, da prošire korisničku bazu i ostvare nove prihode. Kako bi im pomogao u tome, HP proširuje partnerske programe tako da obuhvate i cloud rešenja.

 

Novi HP CloudSystem Ready program omogućava članovima partnerskog programa HP AllianceOne da aplikacije razvijene za serversko ili internet okruženje brzo prebace u cloud. Pored toga, programeri mogu testirati aplikacije u HP CloudSystem okruženju, uz pristup okruženju za testiranej i razvoj, obuku i proces samostalne sertifikacije.

 

HP-ovo odeljenje za finansijke usluge je HP CloudSystem ponudu proširilo na partnere i njihove korisnike koji prelaze u cloud, što omogućava pripremu rešenja bez velike početne investicije.

Proširenje programa za štampu i personalne sisteme

Radi povećvanja potencijala unutar grupe za štampu i personalne sisteme, HP je pripremio PPS Services specijalizaciju koja će partnerima omogućiti da ponude inovativne usluge tokom kompletnog životnog ciklusa proizvoda. Partneri sa ovom specijalizacijom će na raspolaganju imati alate za unapređivanje prodaje HP-ovih usluga, a mogu se prijaviti i za njihovu realizaciju. Nova specijalizacija se integriše u postojeći HP PartnerOne program.

 

HP predstavlja i HP Verified Online Supplies Reseller program koji autorizovanim partnerima omogućava da koriste oznaku koja potvrđuje da prodaju originalnu HP potrošnu robu.

Leave a Reply