Razvoj aplikacija · Software

Novi HP softver za testiranje aplikacija koji smanuje rizike i ubrzava IT inovacije

Kompanija HP predstavila je novo softversko rešenje namenjeno bržem testiranju aplikacija koje istovremeno smanjuje rizike vezane za nove načine isporuke.

HP Test Data Management (TDM) snižava troškove vezane za testiranje aplikacija, smanjuje broj prekida u sprovođenju projekata i garantuje da se najbitniji podaci štite u skladu s važećom regulativom. Novo rešenje automatizuje prikupljanje podataka za testiranje iz aktivnih aplikacija, a ubrzava i testiranje bazirano na automatizovanom izvlačenju i sakrivanju podataka. Zahvaljujući automatizaciji TDM efikasno upravlja rizicima, oslobađa operativne resurse koji se mogu upotrebiti za druge poslove i omogućava da se s većim samopouzdanjem najvažnije aplikacije implementiraju u svakodnevni rad.

“Vodeće organizacije znaju da su pouzdani i ponovljivi procesi testiranja, zasnovani na relevantnim podacima, od suštinskog značaja pri ubrzavanju pripreme novog rešenja za tržište, uz poštovanje regulative i niže troškove implementacije”, rekao je Gangadharaiah C.P., viši potpredsednik i direktor svetskih operacija zadužen za usluge testiranja u kompaniji Wipro Technologies. “HP-ov novi Test Data Management alat može da obezbedi adekvatne podatke na zahtev, a uz Wipro TDM Framework omogućava nam da ispunimo ciljeve dogovorene sa našim klijentima, uz brže sprovođenje testiranja.”

Priprema podataka za testiranje je veoma obiman posao koji može oduzeti i više od 50 odsto1 vremena i resursa, a bez primene odgovarajućeg automatizovanog rešenje često dolazi i do ljudske greške pri baratanju velikim količinama podataka.

HP TDM omogućava organizacijama da:

* smanje poslovne rizike i izbegnu kašnjenje u realizaciji projekata tako što će skratiti vreme prikupljanja velike količine podataka za sprovođenje testiranja,

* sakrivanjem obezbede da su podaci bezbedni, zaštićeni i van domašaja hakera,

* smanje neophodan prostor za skladištenje podataka i upotrebu storidža za baze podataka koje se koriste u testnom okruženju, i da

* ubrzaju testiranje aplikacija olakšavanjem faze pripreme podataka.

HP ima najmoćniji komplet rešenja za upravljanje kvalitetom aplikacija koji obuhvata HP TDM, HP Quality Center, HP Performance Center i rešenja za testiranje funkcionisanja i opterećenja. Pored toga, HP nudi i profesionalne usluge vezane za softver koje obuhvataju tehničku pocenu i implementaciju kako bi korisnici što pre počeli sa primenom HP TDM rešenja.

Kompanija istovremeno najavljuje i integraciju HP Quality Center softvera i CollabNet TeamForge™ rešenja za kolaboraciju. To će korisnicima omogućiti da poboljšaju komunikaciju i saradnju između analitičara, menadžera projekata, programera i timova za upravljanje kvalitetom. Ova integracija će omogućiti organizacijama sa više fizičkih lokacija da na bolji način definišu, razvijaju i testiraju aplikacije.

“Menadžeri moraju da podstiču inovacije bez povećavanja rizika”, reao je Jonathan Rende, potpredsednik i generalni direktor sektora za aplikacije za optimizaciju poslovnih tehnologija u HP-ovoj grupi za softver i rešenja. “Sa HP Test Data Management alatom i uspostavljanjem partnerske saradnje s CollabNetom, softverski timovi u velikim preduzećima mogu sarađivati na bolji način i tako ubrzati pripremu kvalitetnih softverskih rešenja kako bi svojim organizacijama omogućili podsticanje inovacija.”

HP će u odeljenju za poslovne usluge koristiti HP Test Data Management u sklopu novih usluga za testiranje i procenu kvaliteta. Kompanija će biti u prilici da korisnicima ponudi vrednost kombinovanja podataka o slučajevima testiranim kroz HP Quality Center sa podacima iz HP Test Data Management alata.

HP Test Data Management rešenje biće dostupno širom sveta od 1. jula 2010. godine.

Leave a Reply