Software

Novi InventorCAM 2011

Objavljena je nova verzija InventorCAM-a, koja donosi preko 75 novih opcija i različitih poboljšanja. InventorCAM je softverski paket za programiranje CNC mašina. U potpunosti se integriše u Autodesk Inventor 2011 radno okruženje. InventorCAM je proizvod kompanije SolidCAM, koja više od 20 godina nudi vrhunska rešenja u ovoj oblasti.

Pored potpune integracije u Inventor-ovo radno okruženje, InventorCAM zadržava asocijativnost sa Inventor modelima, automatski sinhronizuje mašinske operacije u skladu sa promenama geometrije dela, podržava proizvodnju oslonjenu na baze znanja kroz promenljive parametarske prototipove procesa, nudi automatizaciju proizvodnje, kao i simulaciju procesa obrade. Korisna adresa a TeamCAD je zastupnik programa InventorCAM za Srbiju.

Leave a Reply