Software

Novi Microsoft Dynamics CRM smanjuje razdvojenost marketinga i prodaje

Microsoft je najavio da će Microsoft Dynamics CRM 2015, kao i ažuriranja za Microsoft Dynamics CRM Online i Microsoft Dynamics Marketing usluge biti dostupni u četvrtom kvartalu 2014. godine.

Nova ažuriranja znače preokret u načinu na koji prodavci i ljudi iz marketinga sarađuju u pružanju bolje usluge klijentima.  Prodavci sada imaju mogućnost da utiču na svoje ciljeve sa  jedinstvenim uvidom u marketinške kalendare i kampanje. Ažuriranja takođe omogućavaju ljudima iz marketinga da efikasnije planiraju i sprovode svoje kampanje i bolje prate njihov uticaj, ojačavajući sinergiju prodajnog procesa. Microsoft Dynamics CRM nastavlja svoju integraciju sa vodećim Microsoft aplikacijama namenjenim povećanju produktivnosti, uključujući Microsoft Office 365, Yammer, Lync, Skype, Sharepoint i Power BI za Office 365.

microsoft-crm

“Danas, više nego ikada, od izuzetne važnosti je da prodavci i marketing specijalisti tesno sarađuju kako bi što uspešnije angažovali klijente. Firmama su neophodni alati za praćenje komunikacije sa klijentima, od marketinga do prodaje, koji treba da obezbede efikasan način merenja uspešnosti izvršavanja tih aktivnosti.” kaže Vladimir Ljubibratić iz kompanije „Extreme“. Novo izdanje je projektovano da zadovolji postojeću potrebu firmi da sarađuju unutar različitih odeljenja i grupa, kako bi bolje iskoristile prednosti i ispunile rastuće potrebe svojih klijenata.

„Za razliku od trgovaca koji žele da razdvoje kompanije prodajući im bezbroj različitih rešenja, mi smo kreirali Microsoft Dynamics CRM kako bismo olakšali saradnju neophodnu kompanijama da napreduju i rastu“, rekao je Zoran Šegić, Partner Sales Executive  u Microsoft poslovnim rešenjima za Srbiju, Crnu Goru, Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. „To znači da ljudi iz marketinga i prodaje mogu još bolje da sarađuju kako bi uključili klijente, prevazišli dosadašnje razlike između marketinga i prodaje i tako pružili klijentima sveobuhvatna rešenja koja će im se zaista svideti.“

 

Ujedinjenje marketinga i prodaje

Kako bi smanjio razdvojenost prodaje i marketinga, Microsoft Dynamics Marketing uvodi novi panel „Saradnja sa prodajom“ (Sales Collaboration Panel) koji dozvoljava prodavcima da unesu podatke o kampanjama i ciljevima. Ovo izdanje pruža mogućnost ljudima iz marketinga da osavremene kreiranje kampanje i poboljšaju segmentaciju sa grafičkim uređivanjem elektronske pošte, A/B testiranje, integrisane ponude i proces odobravanja. Zaposleni u marketingu mogu efikasno da sarađuju uz pomoć Lync poziva i lako zakazuju i sprovode seminare na internetu, kao deo svojih marketinških inicijativa. Novi „Interaktivni marketing kalendar“ (Interactive Marketing Calendar) omogućava ljudima iz marketinga da zamisle i upravljaju svojim sveobuhvatnim marketinškim planovima. Za zaposlene u prodaji, kao dodatak pružanju mogućnosti efikasnije saradnje sa marketingom, novo izdanje Microsoft Dynamics CRM pruža mogućnost uvezivanja i preporučivanja ostalih i skupljih proizvoda iz ponude, time unapređujući efikasnost prodaje. Novo izdanje poboljšava „Guided Sales Processes“ kako bi pomogao prodavcima da se usmere ka željenom ishodu i omogućio sprovođenje poslovnih pravila na svim uređajima. Nove mogućnosti mobilne prodaje povećavaju produktivnost sa fleksibilnim „RoleTailored“ panelima i analitikom, kao i sa personalizovanim uvodnim stranama.

Microsoft Dynamics CRM je dostupan u 52 zemlje, a sa predstojećim izdanjem biće dodato 113 novih tržišta.

Leave a Reply