Software

Novi projekti iz SRC-a

Osim projekta uvođenja našeg eDMS rešenja u Vladu Crne Gore, kompanija SRC sistemske integracije potpisala je  Ugovore i započela projektne aktivnosti na uvođenju eDMS rešenja i u Stalnoj Konferenciji Gradova i Opština u Beogradu, i preduzeću Koteks Viscofan d.o.o. iz Novog Sada. Za oba projekta, planirani završetak implementacije je kraj 2009. godine.

Već na početku novembra meseca, potpisan je i Ugovor o implementaciji SRC-ovog eDMS rešenja u Kancelariji za evropske integracije Vlade Republike Srbije, i započele su projektne aktivnosti, koje će trajati naredna 3 meseca.

Takođe, potpisan je i Ugovor o implementaciji eDMS rešenja i sa preduzećem Porsche SCG d.o.o iz Beograda, a početak projektnih aktivnosti je planiran za januar 2010. godine. U međuvremenu, očekuje se  i potpisivanje još nekih Ugovora.

Leave a Reply