Software

Novi softver HP Data Protector smanjuje troškove upravljanja informacijama

HP LogoNedavno je istraživanje pokazalo da ove godine više od polovine organizacija planira da poveća ulaganja u rešenja za kreiranje sigurnosnih kopija podataka i obnovu

Kompanija HP je najavila poboljšanja softverskih rešenja , koja nude potpunu zaštitu virtualnih okruženja i fleksibilne opcije za sažimanje podataka, i to po cenama koje su do 70 posto niže od cena alternativnih rešenja. Pomenuti softver smanjuje troškove zaštite podataka smanjujući količine podataka za koje se kreiraju sigurnosne kopije (backup) te koristeći opcije za optimizaciju kapaciteta skladištenja kao što su virtual full backup i deduplikacija (uklanjanje duplikata; eliminacija redundantnih kopija podataka u arhivi i sigurnosnim kopijama sa ciljem uštede prostora).

Prema rezultatima istraživanja koje je sprovela konsultantska kuća Forrester Consulting u ime HP-a, u godini 2009. više od polovine organizacija planira da se više usredsredi na kreiranje sigurnosnih kopija (backup), obnovu i povrat podataka nakon pada sistema (recovery) te povećati u tu svrhu namenjen budžet.

Softver HP Data Protector je poboljšan kako bi korisnicima pomogao da odgovore na njihove osnovne prioritete na područjima zaštite podataka, pridržavanja zakonskih odredbi, konsolidacije i virtualizacije. “Već godinama koristimo softverska rešenja HP Data Protector kako bismo smanjili troškove i zadovoljili zahteve zakonske regulative,” rekao je Devin York, stariji menadžer finansijskih sistema kompanije Continental Airlines. “Oduševljeni smo najnovijim karakteristikama unapređenog softvera HP Data Protector i očekujemo još bolje rezultate kada je reč o smanjenju troškova i poslovnih rizika.”

Softver HP Data Protector donosi nove mogućnosti podrške korisnicima u njihovu suočavanju sa izazovima kreiranja rezervnih kopija i obnove podataka nakon pada sistema, i to tako što im omogućuje da: smanje rizik gubitka informacija zahvaljujući potpunoj zaštiti okruženja sa infrastrukturom VMware. HP Data Protector podržava osam različitih metoda zaštite infrastrukture VMware, uključujući integraciju sa strukturom VMware Consolidated Backup za proširivi, neprekidni backup virtualnih mašina.

To korisnicima omogućava da definišu RPO (recovery point objective – vremenski ekvivalent broju transakcija koje gubimo u slučaju ispada produkcije) i RTO (recovery time objective – vreme potrebno za restauraciju podataka i ponovno pokretanje produkcije) koristeći samo jedan proizvod i jedan korisnički interfejs.

Zahvaljujući svemu tome, administratori odgovorni za backup mogu se usredsrediti na visokovedna zaduženja bez prethodne specijalizacije za VMware virtualizaciju. S tim novim obeležjem HP Data Protector bavi se ključnim prioritetom za organizacije u 2009. godini: virtualizacijom. Čak 96 posto kompanija istaklo je da će serverska virtualizacija uticati na njihovu strategiju kreiranja sigurnosnih kopija podataka.

Leave a Reply