Software

Novi WMS softver LX One na domaćem tržištu

Firma Alba tehnologije predstavlja saradnju sa nemačkom softverskom kompanijom Aqcon i njihov izuzetan proizvod – WMS softverski paket “LX One” koji će, uz primenu hardverskih rešenja iz Intermec-a, prestavljati osnov za naš dalji prodor na polju primene novih tehnologija u unapređenju logistike na domaćem tržištu.

LX One – WMS softver predstavlja i omogućava:

• pouzdan, efikasan, sposoban da se prilagodi promenama, što ga čini idealnom osnovom za poslovni uspeh preduzeća koja ga primjenjuju

praćenje robe kroz magacin na osnovu datuma, šarže, lota, serijskog broja ili bilo kog drugog podatka značajnog za korisnika

• implementirane najsavremenije tehnologije za RF prenos podataka, RFID, Pick-by-Voice, automatska skladišta

• način skladištenja: FIFO, LIFO, FEFO, prema roku trajanja kao i prema količini

• mogućnost rukovanja magacinom u kome je skladištena roba različitih klijenata kao i upravljanje magacinskim sistemima koje se sastoje iz više odvojenih magacina

• povezivanje na postojeći ERP sistem korisnika kao što su: SAP, Microsoft Navision, IBM BRIDGE/400, Oracle JD Edwards EnterpriseOne, JBA, Infor ERP ili bilo koji drugi vlastito rešenje

• višejezičko korisničko okruženje uključuje i srpski jezik

• procesuiranje narudžbina i otpremnica, menadžment nad zalihama, potpuna kontrola i praćenje robe od ulaza do izlaza iz magacina, prikupljanje robe, upravljanje viljuškarima…

Leave a Reply