Software

Novim rešenjima za konvergentnu infrastrukturu HP poboljšava agilnost preduzeća

HP predstavlja niz novih rešenja za konvergentnu infrastrukturu koja unapređuju agilnost preduzeća tako što pojednostavljuju pokretanje i ubrzavaju pružanje IT usluga. Rešenja za HP-ovu konvergentnu infrastrukturu ključni su element u kreiranju Instant-On preduzeća. Nova ponuda razbija IT razuđenost i pretvara tehnološka sredstva u interoperabilne, deljene rezervoare resursa sa zajedničkom platformom za upravljanje. Nova ponuda obuhvata:

  • konvergentni sisteme, novu ponuda gotovih rešenja, optimizovanog, konvergentnog hardvera i softvera, prilagođenog konsaltinga i podrške, što korisnicima omogućava da nove aplikacije pokrenu u roku od nekoliko sati, umesto nekoliko meseci.(1)
  • arhitekturu i ponudu konvergentnog storidža, koji kombinuje HP Store360 softver s HP BladeSystem i HP ProLiant hardverom, radi smanjivanja obima upravljanja storidžom, ubrzavanja pokretanja usluga, povećanja energetske efikasnost i unapređivanja pristupa za bilo koji tip podataka ili aplikacija. Ovu ponudu dopunjuju i nove konsultantske usluge.
  • konvergentni data centar, novu klasu HP data centara optimizovanih performansi(Performance Optimized Data Center; POD) koja se može instalirati brže od bilo koje konkurentske ponude – za samo 12 sedmica – i to po četvrtini cene u poređenju s tradicionalnim data centrom.(2) Proširujući HP-ovu lidersku poziciju u oblasti modularnih računskih centara, HP POD 240a, koji se naziva i HP EcoPOD, koristi 95 odsto manje energije za pokretanje objekta.(3)
  • HP Server Automation 9.1 softver koji u letu dodeljuje resurse aplikacijama u fizičkim i virtuelnim okruženjima, tokom njihovog celog životnog ciklusa.

Povećanje agilnosti preduzeća primenom konvergentne infrastrukture

Cloud computing i mobilnost iznova definišu način na koji ljudi žive, na koji organizacije rade i na koji se ostvaruje interakcija. Preduzeća se moraju stalno prilagođavati da bi zadovoljila promenljive potrebe korisnika, kupaca i građana, a to čine tako što podstiču inovativnost i agilnost primenom tehnologije. Ipak, razuđenost IT okruženja donosi kompleksnost i onemogućava organizacijama da održe korak sa zahtevima.

Istraživanjem sprovedenim za potrebe kompanije HP ustanovljeno je da 95 odsto viših menadžera u privatnom i javnom sektoru smatra da je agilnost važna za uspeh njihovih organizacija. Pored toga, više od dve trećine najviših menadžera smatra da tehnološka rešenja pokreću agilnost preduzeća.(4)

„U svetu u kojem preduzeća moraju trenutno reagovati na tržišne promene, korisnici se okreću HP-ovoj konvergentnoj infrastrukturi da bi značajno poboljšali svoju agilnost“, rekao je Dave Donatelli, izvršni potpredsednik i generalni direktor, Enterprise Servers, Storage and Networking, HP. „Nova rešenja, predstavljena danas, koriste prednost konvergencije da bi kreirala nove brzine, jednostavnost i efikasnost koja korisnicima omogućava da predvide i iskoriste promene“

Konvergentni sistemi ubrzavaju vreme do ostvarivanja vrednosti

HP-ovi konvergentni sistemi ubrzavaju pokretanje rešenja tako što predstavljaju zajednički model arhitekture, upravljanja i zaštite, širom virtuelnih, cloud i zasebnih okruženja za aplikacije. Oni obuhvataju:

  • HP VirtualSystem povećava performanse i smanjuje kompleksnost primenom arhitekture optimizovane za virtuelne servere i virtuelna desktop okruženja. Ovo rešenje pruža naprednu zaštitu i jedan sistem za upravljanje hibridnim okruženjima, a podržava Microsoft® Hyper-V, Citrix Xen i VMware. HP VirtualSystem predstavlja jednostavan put ka cloud computingu zahvaljujući mogućnosti brze nadogradnje na HP CloudSystem.
  • HP CloudSystem, prvobitno najavljen u januaru 2011. godine, predstavlja platformu za kreiranje i upravljanje cloud uslugama u privatnim, javnim i hibridnim okruženjima. Univerzalna zaštita, nadgledanje i upravljanje većim brojem korisnika okruženja, omogućava da se obezbedi kvalitet usluge i smanje rizici.
  • HP AppSystem maksimizuje performanse dok pojednostavljuje pokretanje i upravljanje aplikacijama. Ovi sistemi koriste najbolje prakse primenom standardne arhitekture, što smanjuje cenu vlasništva. Među novim sistemima nalaze se i HP Vertica Analytics System, kao i HP-ovo rešenje za konsolidaciju baza podataka, i HP Business Data Warehouse Appliance, koji su optimizovani za Microsoft SQL Server 2008 R2.

HP-ove tehnološke usluge pružaju konsalting tokom celog životnog ciklusa uključujući strategiju, procenu, projektovanje, testiranje, implementaciju i obuku. HP Solution Support predstavlja jedinstvenu tačku kontakta za usluge vezane za sva gotova rešenja, uključujući i softver drugih kompanija.

HP-ov konvergentni storidž  skraćuje vreme reagovanja

Zastarele monolitne i objedinjene storidž arhitekture bile su projektovane tako da zadovolje predvidljiva opterećenja, strukturisane podatke i zaseban pristup – pre eksplozivnog rasta web browsera i smartfona. Današnji zahtevi su dijametralno suprotni, uz nepredvidiva aplikativna opterećenja, poput clouda, virtuelizacije ili rešenja koja obrađuju velike količine podataka. Ovi IT izazovi menjaju odnos između storidža, servera, mreža i aplikacija, i zahtevaju novi nivo integracije u preduzeću.

Da bi rešila ovu situaciju, HP-ova nova arhitektura konvergentnog storidža suštinski menja način na koji se pristupa podacima tako što integriše softver za proširivanje storidž prostora i konvergentan serverski i storidž hardver. Napredni alati za upravljanje koji obuhvataju arhitekturu, omogućavaju ubrzavanje pokretanje IT usluga. Kao rezultat toga, korisnici mogu pokretati i povećavati storidž 41 odsto brže(5) dok vreme potrebno za održavanje smanjuju i do 90 odsto.(6)

HP-ov konvergentni storidž  omogućava korisnicima da nezavisno povećavaju performanse i kapacitet bez prekida u radu za bilo koji tip podataka ili aplikacija. Nova rešenja obuhvataju:

  • HP X5000 G2 mrežni storidž sistem povećava dostupnost fajlova u malim preduzećima. Koristi HP BladeSystem tehnologiju, može se pokrenuti za svega nekoliko minuta, a neophodnu energiju smanjuje do 58 odsto, potrebe za hlađenjem do 63 odsto, dok upotrebljen prostor smanjuje i do 50 odsto.(7)
  • HP X9000 IBRIX mrežni storidž sistem optimizuje čuvanje nestrukturisanih podataka uz nove mogućnosti vezane za usklađenost i kapacitet za više od milion snimaka stanja. Ovo rešenje pruža uvid u trendove, dinamiku tržišta i druge činjenice tako što pojednostavljuje upravljanje ogromnim količinama podataka. Mogućnost upravljanja polisama automatizuje premeštanje podataka radi optimizacije resursa. Idealno je za arhiviranje podataka za e-mail, SharePoint fajlove, multimediju, arhivu medicinskih slika (Picture Archive Communications Systems), i druge podatke na bazi fajlova.

Unapređeni HP storidž sistemi i nove usluge

Peta generacija Enterprise Virtual Array (EVA) linije proizvoda obuhvata novi HP P6000 EVA sistem koji donosi precizno dodeljivanje neophodnih resursa i softver Dynamic LUN Migration, uz podršku za 8 Gb fiberoptiku, 10 Gb iSCSI i FCoE. Ovo rešenje kojim se lako upravlja omogućava korisnicima da objedine aplikativne podatke radi bržeg održavanja i manje cene vlasništva.

HP-ove poslovne usluge integrisale su HP 3PAR storidž u HP Data Center Storage paket, koji obuhvata vrhunske usluge upravljanja storidžom da bi se korisnicima omogućilo da menjaju obim svog sistem u skladu sa zahtevima. Ponuda obuhvata precizno dodeljivanje resursa i automatsko raslojavanje podataka, a ova usluga obuhvata 3PAR rešenje po modelu uslužnog storidža.

HP nudi i novi storidž konsalting da bi korisnicima pomogao da projektuju i pokreću okruženja s konvergentnim storidžom, da optimizuju storidž infrastukturu, smanje troškove, i štite i usklađuju podatke dok storidž pripremaju za cloud computing.

Prvi konvergentni data centar postavlja standarde za budućnost

Zahtevi za kapacitetima data centara nastavljaju da rastu, ali tradicionalne metode izgradnje prostorija za data centre umeju da potroše dve godine, pa i više vremena, a pored toga su skupe i mogu upotrebiti više energije nego tehnologija koja se u njima nalazi.

HP POD 240a, najefikasniji data centar na svetu, može se pokrenuti za nekoliko nedelja, a uštedeće i do 75 odsto inicijalnih kapitalnih investicija u odnosu na tradicionalne prostore.(8)Godišnja ušteda za energiju može dostići i 95 odsto, uz efikasnost upotrebljene energije (PUE) od 1,05, dok za tradicionalne data centre ova vrednost iznosi 2.(9)

Automatizacija omogućava podsticanje agilnosti

HP Server Automation 9.1 softver omogućava heterogeno, automatizovano upravljanje životnim ciklusom servera i aplikacija, u konvergentnim i tradicionalnim okruženjima. Uz novu integrisanu automatizaciju baza podataka, predstavlja jedinstven alat koji IT odeljenju omogućava da značajno skrati vreme neophodno za postizanje pune automatizacije životnog ciklusa aplikacija.

 

Leave a Reply