nav
Software

NPS implementirao Microsoft Dynamics NAV u preduzeću Florida Bel, članu Delta holdinga

Preduzeće Florida Bel d.o.o. nedavno je obavilo prelazak sa postojećeg informacionog sistema na novo, svetski priznato ERP rešenje pod nazivom Microsoft Dynamic NAV (verzija NAV 2009). Na ovaj korak, u Florida Belu su se odlučili zbog izražene potrebe preduzeća za podizanjem efikasnosti i efektivnosti praćenja poslovnih procesa i rezultata poslovanja, a naročito uvođenjasistema kvaliteta. Uz stručnu konsultaciju sa kolegama iz Delta Agrara i Delta M-a, ova članica Delta holdinga odlučila se za tehnološko rešenje iza kojeg svojim imenom stoji Microsoft. Implementacija novog informacionog sistema je, zahvaljujući dokazanom iskustvu u rešavanju složene problematike u sličnim, a naročito proizvodnim kompanijama, poverena preduzeću NPS d.o.o. Beograd.

nav

Prva faza projekta realizovana je veoma brzo, za svega nekoliko meseci, a zatim su usledile nadogradnje i podizanje performansi sistema, u skladu sa zajednički potvrđenim planom i postavljenim ciljevima. Uz podrazumevanu implementaciju svih standardnih funkcionalnosti i pokrivanje svih poslovnih procesa, akcenat je bio na optimizaciji poslovnih procesa i maksimalnoj automatizaciji i optimizaciji unosa podataka, kao i na punoj kontroli svih ulaznih sirovina i materijala, odnosno pune sledljivosti za svaku seriju gotovih proizvoda. Integracijom aplikacije za mobilnu prodaju sa NAV–om omogućeno je automatsko slanje podataka o artiklima, kupcima, prodajnim mestima, cenama i zalihama ka mobilnoj aplikaciji koju koriste komercijalisti na terenu, odnosno ’on-line’ preuzimanje porudžbina sa mobilnih uređaja od strane ERP-a. U skldišnom poslovanju je, zahvaljujući ’spuštanju NAV-a’ na bar-kod čitače, postignuta značajna redukcija vremena i rada potrebnog za popis, kontrolu, prijem i izdavanje…“,  izjavio je Miloš Stefanović, rukovodilac razvojnog tima NPS-a i vođa ovog projekta na strani izvođača.

 

Prema rečima Ivana Vasića, direktora sektora za informacione tehnologije u Delta holdingu, kvalitetni i pouzdani podaci omogućili su ne samo permanentan, kompletan i ažuran uvid u celokupnoposlovanje, optimizaciju zaliha proizvoda i sirovina, već i kvalitetno planiranje i evidentno podizanje efikasnosti poslovanja.

 

Kao kruna, odnosno danas već pravi cilj implementacije svakog kvalitetnog ERP rešenja, došao je trenutak postavljanja savremenog sistema za napredno poslovno izveštavanje (BI4Dynamics NAV), što je, zahvaljujući integraciji sa SAP-om na adresi Delta holdinga, omogućilo da svi izveštaji i svi parametri poslovanja preduzeća Florida Bel d.o.o. postanu dostupni i svim ostalim odlučiocima u Delta sistemu.

Ovim je još jednom u praksi dokazana opravdanost primene „hub-and-spoke“ modela, kada je u pitanju implementacija ERP rešenja u velikim korporacijama, a Microsoft Dynamics NAV i NPS ozbiljno su se preporučili drugim preduzećima u okviru Delta holdinga, ali i brojnim drugim adresama unutar velikih poslovnih sistema u zemlji i regiji.

Leave a Reply