Software

NPS nadogradio informacioni sistem Delta Sport Grupe

Razvojni tim Delta sporta i NPS su početkom ove godine krenuli u projekat nadgradnje informacionog sistema Delta sporta.

Cilj je bio ‘upgrade’ ERP sistema Microsoft Dynamics AX, odnosno prelazak sa verzije AX 3.0 na aktuelnu verziju AX 2009. Projekat je uspešno realizovan za svega nekoliko meseci. Za oba tima, naviknuta da zajedno, fokusirano, stručno, odgovorno i na vreme realizuju sve planirane zadatke, ovo je bio samo još jedan uspešno realizovan projekat. Niko od učesnika se nije bavio činjenicom da su slični projekti do sada realizovani na još samo nekoliko adresa u svetu.

Tek je priznanje, pristiglo od Microsoft korporacije odmah nakon okončanja projekta, učinilo da svi shvate koliki je njegov značaj u globalnim razmerama. O tome svedoče upravo objavljena ‘Studija slučaja’ (Microsoft Case Sudies) i video zapis, premijerno emitovan na nedavno održanoj Microsoft partnerskoj konferenciji (CONVERGENCE 2009 Europe, Vienna, Austria). Linkovi su u nastavku:

Leave a Reply