Software

NVIDIA “Drop-In” softver pojednostavljuje ubrzanje aplikacija za deep learning

Kompanija NVIDIA je danas predstavila softver koji se lako implementira i koristi za primenu GPU snage u deep learning aplikacijama kao što su video analiza, prepoznavanje govora i procesiranje prirodnog jezika.

Moćna biblioteka bazirana na CUDA modelu pod imenom cuDNN koristi GPU-ove kako bi ubrzali proces treniranja deep learning-a do 10 puta u poređenju sa korišćenjem samo CPU-a.
Deep learning je brzo rastući segment mašinskog učenja koji uključuje kreiranje spfisticiranih neuronskih mreža u više nivoa. Ove mreže omogućavaju moćnim računarskim sistemima da prepoznaju oblike, objekte i druge stvari analiziranjem velike količine podataka za trening.

 

Leave a Reply