Software

NVIDIA Parallel Nsight softver omogućava milionima Microsoft Visual Studio programera da iskoriste GPU akceleraciju

Potezom koji definitivno potvrđuje vodeću poziciju kompanije NVIDIA kao provajdera razvojnih rešenja u domenu GPU računarstva danas je najavljeno izdavanje NVIDIA® Parallel Nsight™ softvera koji je prvi alat za razvoj GPU ubrzanih aplikacija koje rade sa Microsoft Visual Studio paketom.

NVIDIA je takođe izdala CUDA™ Toolkit 3.1, unapređenu verziju svog CUDA softverskog razvojnog alata koji je dostupan na sledećoj lokaciji.

“Sa više od šest miliona programera, Visual Studio je jedan od najpopularnijih razvojnih alata na svetu za Windows bazirane aplikacije i servise”, izjavio je Sanford Russell, generalni menadžer GPU računarstva u kompaniji NVIDIA. “Dodavanjem funkcija specifičnih za GPU programere, Paraller Nsight čini snagu GPU procesora dostupnom više nego ikada”.

Programeri koji rade u domenu HPC primene kao što su naftna industrija, bionauka i finansije sve više koriste masivno paralelne procesorske mogućnosti GPU-ova i Windows HPC Server 2008 sistema kako bi postigli značajna unapređenja brzine u radu. NVIDIA Parallel Nsight povezuje ova dva sveta i tako pruža profesionalne alate koji su potrebni za razvoj i puštanje u rad HPC kluster aplikacija.

“Istraživanje pokazuje da su najteži poslovi pri razvoju aplikacija koje koriste paralelno procesiranje debagovanje, podešavanje perfomansi i dizajniranje paralelnih algoritama”, izjavio je David Rich, direktor tehničkog računarstva u kompaniji Microsoft. “Integracijom GPU računarstva u Visual Studio, NVIDIA Parallel Nsight transformiše način na koji se GPU bazirane aplikacije razvijaju za Windows platformu”.

Visual Studio programeri sada mogu koristiti Parallel Nsight kako bi debagovali CUDA C/C++ ili DirectCompute aplikacije na GPU procesoru koristeći isti poznati alat i tehniku koja se koristi pri radu sa CPU-om. Parallel Nsight takođe nudi alat za analizu koji daje programerima informacije koje su potrebne da bi postigli najviši nivo GPGPU perfomansi.

“NVIDIA Parallel Nsight je postao naš svakodnevni alat za razvoj kada radimo sa našim CUDA baziranim aplikacijama kao što je SimHD® i H.264 enkoder”, izjavio je George Tang, potpredsednik i generalni menadžer grupe zadužene za video i kućnu zabavu kompanije ArcSoft. “Debuger koji funkcioniše po principu korak po korak na GPU hardveru i analizator perfomansi nam pomažu da fino podesimo naše proizvode i tako unapredimo perfomanse”.

Parallel Nsight takođe predstavlja vrhunsku sredinu za grafički razvoj, isporučujući DirectX 11 alate koje zahtevaju grafički programeri kako bi brzo i efikasno rezvili najnovije i najbolje igre i vizuelne aplikacije.

“DirectX 11 pruža potrebnu tehnologiju razvojnim timovima igara kako bi kreirali neverovatne svetove, dinamične karaktere i još više realistične pokrete u igri”, izjavio je Anton Kaplanyan, vodeći istraživač u kompaniji Crytek. “Razvojni timovi igara iskorišćavaju zajedno GPU i CPU kako bi postigli nove nivoe realizma i Parallel Nsight je prvi skup alata na svetu koji nam omogućava da pogledamo ispod haube GPU-a i čini paralelno debugovanje ne samo moguće već i prijatno, značajno ubrzavajući razvoj DirectX 11 aplikacija”.

Parallel Nsight omogućava nekoliko specifičnih funkcija grafičkim programerima. Grafički debuger omogućava programerima da debuguju sve HLSL grafičke šejdere direktno na GPU čipu. Grafički inspektor omogućava pregled DirectX rendering poziva i  statusa GPU pajplajna u realnom vremenu kako bi se kreirao optimalni GPU kod, a istorija piksela pokazuje sve operacije koje imaju efekta na određeni piksel i tako pomaže programerima da brzo indentifikuju greške pri renderingu i kreiraju optimalan rendering kod. Uz to, Parallel Nsight analizator omogućava OpenGL programerima da optimizuju aplikacije tako što prikazuje informacije iz OpenGL API-a na vremenskoj traci zajedno sa ostalim operacijama na GPU i CPU čipovima.

NVIDIA Parallel Nsight softver podržava Windows HPC Server 2008, Windows 7 i Windows Vista operativne sisteme koji funkcionišu jako dobro sa Visual Studio 2008 SP1 Professional edition softverskim paketom. Kako bi ste preuzeli standardnu verziju Parallel Nsight softvera posetite sledeću lokaciju. Preuzimanje sa EMEAI NVIDIA stranice biće omogućeno uskoro.

Leave a Reply