Software

O ekonomskim aspektima intelektualne svojine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu

Pre nekoliko dana pred oko stotinu studenata master studija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru Međunarodni menadžment i marketing, održano predavanje o Ekonomskim aspektima intelektualne svojine.

Stručnjak Edukativno-informativnog centra Zavoda za intelektualnu svojinu predavao je na temu podele prava intelektualne svojine, problematici vrednovanja ovog oblika nematerijalne aktive u preduzeću, kao i strategija upravljanja intelektualne svojine koje firme primenjuju na tržištu.

Istaknuta je podjednaka važnost ekonomske i pravne perspektive sistema intelektualne svojine, budući da se patenti, žigovi i drugi oblici intelektualne svojine u okviru svojih zaštitnih uloga aktivno koriste i za različite vidove aranžmana u odnosima sa drugim učesnicima na tržištu.

Tokom predavanja je ispoljena velika pažnja studenata za ovu oblast koja je po završetku sesije prouzrokovala diskusiju sa posebnim fokusom na postupak patentiranja, zatim odnos brenda i žiga, kao i na korišćenje manevara koje iskusne firme u oblasti intelektualne svojine izvode na tržištu.

Leave a Reply