Software

Obeležen međunarodni GIS dan

Društvo mladih istraživača „Branislav Bukurov“ je u sredu, 20. novembra 2013. godine, obeležilo Međunarodni GIS dan.

Na info pultu u holu PMF-a od 09 do 13 h bile su predstavljene mogućnosti geografskih informacionih sistema u geografiji i turizmu kao i novi studijski program geoinformatika na departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo.

gis_dan_2013

Istraživač-saradnik Minučer Mesaroš u 20 h održao je predavanje na temu: Geoinformatika i (r)evolucija u geografskim istraživanjima. Predavanje je održano u računarskom centru na 6. spratu “Plave zdgrade”.

GIS dan obeležavaju svi koji se bave geoinformacionim sistemima (GIS) i to je prilika da se demonstriraju primene GIS tehnologija u realnom svetu i način na koji one menjaju naše društvo.

Leave a Reply