Software

Objavljen novi Flash Builder 4

Objavljen je novi Flash Builder 4, naslednik Flex Builder porodice alata koji sa sobom nosi popis od preko 70 novih karakteristika , kao i još duži popis poboljšanih starih funkcionalnosti. Najveće su novosti vezane uz način rada i integrisanje sa postojećim Flash Professional i novim Flash Catalyst softverom.

Nove funkcije za testiranje i praćenje, command-line build, introspekcija servisa i novi Data-Service Explorer, automatsko generisanje koda, vizualni templejti i pre-definirane vizualne teme su samo deo novosti Poboljšane su i funkcije za stilizovanje, alatke za kodiranje, code refactoring, debagiranje…
Na vizualnom i funkcionalnom planu sada se može koristiti i novi Flash Catalyst namenjen dizajnerima aplikacija. Projekt dizajniran u Flash Catalystu jednostavno se i lako unosi u novi Flash Builder 4.

Integracija sa novim Flash Professional  CS5 daje mogućnost lakog drag-and-drop unošenja Flash komponenti u Flash Builder, kao i direktno uređivanje ActionScript koda iz Flash Professional-a unutar Flash Bulder-a.

Softver Adobe Flash Builder 4 (prije Adobe Flex® BuilderTM) je profesionalni razvojni alat za brzi razvoj bogatih internet aplikacija (rich Internet application – RIA) za korišćenje na više platformi i sadržaja pomoću Flex okvira otvorenog koda.

Leave a Reply