Događaji · E-servisi · Software

Održan CRM seminar za državnu upravu

Kompanija Saga održala je u sredu 5. aprila u beogradskom hotelu Tuli Inn seminar za državnu upravu i javna preduzeća, na kom je predstavila tri komunikacione strategije koje povećavaju zadovoljstvo građana i rejting ustanove: kontakt centre, web portale i CRM.

Kontakt centri

Eldar Banjica, pomoćnik izvršnog direktora Sage, je otvorio seminar predavanjem o kontakt centrima, skrenuvši pažnju da nisu potrebna velika ulaganja u razvoj i integraciju svih pozivnih sistema u kontakt centar, naglasivši da je ovaj vid komunikacije evoluirao od alternativnog do primarnog medija za dostavu informacija, usluga i proizvoda.

Pomoću pravog alata, jednostavno je pružati sve tražene informacije, imati pristup i punu kontrolu nad njima. Osim što korisnici mogu pozivati bilo kada, postoji puna statistika svih poziva – svake pojedinačne interakcije i ne može da se desi propušten poziv, a kako se svi razgovori snimaju, ne dolazi do nesporazuma. Putem kontakt centra, preduzeće ima ceo životni ciklus komunikacije sa klijentom.

Umesto šaltera koji su skupi za održavanje, kontakt centri zajedno sa web portalima, postaju primarni medij za dostavu informacija, usluga i proizvoda. Pomoću kontakt centra je lakša organizacija poslovanja i segmentacija tržišta.

Podvučeno je da čak 60 odsto korisnika ne želi kontakt licem u lice, a Saga nudi rešenja koja to omogućuju. Postavljanje kontakt centra je proces koji u sebi podrazumeva jako puno elemenata koji vuku na različite strane, jako puno odluka koje korisnik treba da donese se tiču procesa poslovanja, a nakon perioda implementacije koji traje obično od šest do osam nedelja, stiže se do deset puta jeftinijeg rešenja. Saga ima i ljude koji znaju posao i tehnologiju, strategiju i procese da implementiraju kontakt centar zajedno sa korisnikom. Istaknuto je da je kontakt centar poslovni segment, a ne tehnologija.

Web portali

Aleksandar Lenov, Solution Manager Sage, je održao predavanje na temu web portala. Istakao je da se u poslednjih pet godina komunikacija građana drastično promenila, jer dosta svog vremena provode na internetu, pa shodno tome, jedan od načina na koji žele da komuniciraju je preko interneta. Problem sa starim web sajtovima, koji su implementirani pre tri do pet godina, je što su teški za ažuriranje i menjanje, i ne pružaju nove usluge i servise, koji su postali potreba građana. Objašnjeno je da web portal treba posmatrati kao platformu koja može da pruži sve servise i omogući građanima nove usluge – kao platformu na kojoj se grade novi servisi za građane. Na njoj se može izgraditi web sajt za spoljne saradnike, web sajt za informisanje građana, i interni web sajt (portal) gde će preduzeća moći da implementiraju i automatizuju svoje poslovne procese.

Implementacijom ovakve platforme, dosta se smanjuju troškovi, jer se kroz jednu investiciju kasnije mogu širiti funkcionalnosti portala, na jednoj platformi se vrši komunikacija sa korisnicima i partnerima, a sadržaj se može prilagoditi posebno prema svakom korisniku. Preko portala je moguće zakazivanje, preuzimanje online formulara, praćenje statusa zahteva, i to u svakom trenutku i sa bilo kog mesta. Novi kanali komunikacije, integracija sa socijalnim mrežama i drugim vidovima chata, su takođe mogući.

Na kraju je naglašeno da web portal donosi velike uštede u vremenu, brzo i precizno ažuriranje informacija i dokumenata u okviru same organizacije, da je dostupnost podataka na mnogo većem nivou jer se na ovaj način ostvaruje centralizovana baza podataka, gde se nalaze svi dokumenti koji kruže kroz organizaciju, i na taj način je olakšan rad zaposlenih.

CRM

Predavanja je završio Miloš Savić, Pre-Sales Sage, izlaganjem o Customer Relationship Managementu. Naveo je da je CRM centralizovana baza podataka, u kojoj se nalaze svi relevantni podaci o korisnicima. U svom začetku CRM je bio fokusiran na prodaju bilo usluga ili proizvoda, a kao alat, prati marketing, prodaju i postprodajne uslužne aktivnosti – pruža mogućnost da se sagleda poslovanje iz svakog ugla. Suština CRM-a je da omogući kvalitetnije poslovanje uz pomoć pravih informacija koje su dostupne na pravi način: podaci koji su pothranjeni u CRM-u daju mogućnost različite analitike.

CRM pruža infrastrukturu za implementaciju različitih poslovnih procesa koji uopšte ne moraju da budu prodaja, marketing i usluge, već nudi predefinisan model objekata, veza i međuzavisnosti identiteta iz poslovanja i to se može koristiti da bi implementirali različite poslovne aktivnosti. CRM je evoluirao u xRM, gde „x“ predstavlja bilo šta (any relationship management). Korišćenjem novih koncepata, rešavaju se situacije sa kojima se svakodnevno susreću državna uprava i javna preduzeća.

Skrenuta je pažnja na osnovne prednosti koje se dobijaju uvođenjem CRM-a, a to su smanjenje troškova poslovanja, efikasnija infrastruktura i povećano zadovoljstvo građana. Takođe, koristi su za stranke, jer svaki kontakt sa organizacijom je jednostavan i svaki kontakt sa organizacijom donosi željenu uslugu. Prednosti su za organizaciju, jer je brz povratak investicije kroz uštede, rasterećenje zaposlenih, fokus na nove usluge i vrednost prikupljenih podataka, a društvena dobit se ogleda kroz kvalitetniji rad organizacije.

Predavanje je završeno zaključkom da Saga ima velika iskustva u implementaciji CRM sistema: pre svega Grad Beograd i Grad Novi Sad, Microsoft Enterprise Engineering centar – testno odeljenje Microsofta u Redmondu, Uprava Carina, DDOR Osiguranje Novi Sad i interni projekti u Sagi i New Frontier Grupi.

Nakon predavanja su održane tri studije slučaja. Slaviša Ilić, Solution Manager Microsofta je predstavio platformu namenjenu javnim institucijama; Aleksandar Vulović, System Engineer Cisca, je naveo primere uspešne upotrebe kontakt centara u javnom sektoru, a poslednju studiju slučaja je predstavio Boško Milić, supervizor informacionog centra Elektrodistribucije Beograd, opisavši prednosti kontakt centra koji je instalirala Saga.

 

Leave a Reply