Software

Održana prezentacija softvera “UniDocs”

Prošle nedelje  predstavnici firme ”OSA” Računarski inženjering održali su prezentaciju softvera “UniDocs” u prostorijama RGZ-a.

Prezentaciji su prisustvovali zaposleni iz sedišta RGZ-a i zaposleni iz Jedinice za implementaciju projekta Svetske banke.

Prezentacija se odvijala prema sledećoj agendi:

 • Ukratko o OSA Računarski inženjering d.o.o.;
 • Pozicija DM/WF sistema UniDocs u okviru IS organizacije;
 • Problemi poslovanja koje DM/WF rešava;
 • Funkcionalnosti UniDocs;
 • Arhitektura UniDocs;
 • UniDocs u kolaboraciji sa GIS (Topobase);
 • UniDocs uživo;
 • Pitanja i odgovori.

Prezentaciju je, ispred firme ”OSA” Računarski inženjering, održao g-din Boris Damjanović, direktor razvoja. On je prezentovao Softver za praćenje i upravljanje tokovima dokumentacije UniDocs.

UniDocs je otvoren programski sistem za upravljanje dokumentacijom opšte namene. Izrađen je tako da zadovolji potrebe tehničkih, administrativnih i poslovnih informacionih sistema. Osnovni zadaci UniDocs-a su organizacija, standardizacija, upravljanje dokumentima i njihovim tokovima u okviru preduzeća ili nekim njegovim delovima. Omogućava obavljanje sledećih osnovnih funkcija u okviru poslovnog sistema:

 • Upravljanje razmenom dokumenata između korisnika sistema;
 • Upravljanje razmenom dokumenata sa okolinom;
 • Kreiranje, organizacija, održavanje i efikasno korišćenje arhive dokumenata;
 • Čuvanje kompletne istorije događaja u sistemu;

Na kraju prezentacije, g-đica Marija Todorović, menadžer za tehničku podršku je demonstrirala implementaciju softvera na praktičnom primeru, gde su se mogle videti funkcionalnosti softvera i mogućnost njegove primene u poslovnim sistemima, bez obzira na njihovu veličinu i delatnost.

Zatim je usledila diskusija, gde su prisutni postavili veliki broj pitanja i razjašnjene su dodatne pojedinosti, čime se pokazalo da je ova tema bila interesantna za zaposlene u RGZ-u.

Leave a Reply