Događaji · Software

Održano savetovanje korisnika AB Soft poslovno informacionog sistema

Sredinom decembra meseca, AB Soft svake godine organizuje savetovanje za svoje korisnike. Ove godine savetovanje je održano 11. decembra 2013. u Hotelu M, a prisustvovalo je preko 260 učesnika, iz 131 firme korisnika AB Soft poslovno informacionog sistema.

Cilj ovog skupa je da se korisnicima AB Soft poslovnog sistema olakšaju obrade vezane za zatvaranje tekuće poslovne godine i otvaranje naredne, zatim da se pokažu najznačajnije novine u AB Soft aplikacijama koje su izvršene u toku godine i da se ukaže na pravac u kojem se očekuje dalji razvoj poslovnog softvera.

AB Soft savetovanje

Prvo zajedničko predavanje bilo je posvećeno novinama u Zakonu. Naime na osnovu Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji od 01.01.2014. prelazi se na nov način plaćanja poreza i doprinosa po odbitku, po principu objedinjene naplate. Nov način plaćanja i elektronsko slanje pojedinačne poreske prijave kao i izvršenim izmenama u našem ERPu vezanim za promene propisa tema je u prvog dela savetovanja.

Nakon pauze, savetovanje se nastavilo radom u dve sesije: predavanja vezana za knjigovodstvene obrade i tehnički orijentisana predavanja.

Na prvoj sesiji tema je bila prvenstveno kako sprovesti završne postupke, obrade I knjiženja kroz AB Soft poslovne aplikacije. Učesnicima je objašnjen kompletan proces, od popisa, preko utvrđivanja razlika I obaveznih knjiženja u finansijskom knjigovodstvu, do izrade bilansa, zatvaranja knjiga I otvaranja početnog stanja u novoj godini. Poseban naglasak stavljen je na novine u poslovnim rešenjima I na koji način korišćenje ovih novih opcija može da doprinese kvalitetu poslovanja.

Gosti druge sesije bili su predavači iz Microsofta koji su učesnicima predstavili Microsoft Windows Server 2012R2, Windows 8.1 I Office 365. Nakon toga, sledila su predavanja o praktičnoj primeni digitalnih sertifikata I korišćenju Pivot Excel tabela u AB Soft Reports sistemu.

Na kraju savetovanja učesnici su imali priliku da se opuste uz nastup učenica Etno odseka muzičke škole Mokranjac.

Kao i svake godine, tako i ove, učesnici savetovanja imali su priliku da kroz predavanja saznaju nešto novo, ali i da sa ostalim kolegama iz drugih preduzeća razmene poslovna iskustva.

Leave a Reply