Software

Okrugli sto Piraterija u muzičkoj produkciji

Zavod za intelektualnu svojinu organizuje u četvrtak 27. maja Okrugli sto sa temom “Piraterija u muzičkoj industriji” sa ciljem da se ukaže na različite oblike piraterije muzičkih dela, na štetne posledice ove pojave po autore, izvođače i muzičke producente, kao i da se nadležni organi podstaknu na akciju.

Ovaj Okrugli sto je prvi od niza skupova koje Edukativno-informativni centar Zavoda planira da organizuje, radi informisanja javnosti i podizanja nivoa društvene svesti o značaju intelektualne svojine.

U okviru skupa govoriće:
1. Branka Totić, direktor Zavoda za intelektualnu svojinu
2. predstavnik delegacije Evropske Unije
3. Predrag Blagojević, sekretar Ministarstva kulture Republike Srbije
4. Aleksandar Momčilović, tužilac za visoko-tehnološki kriminal u Posebnom odeljenju Okružnog tužilaštva za organizovani kriminal u Beogradu
5. Mikailo Tijanić, šef Odseka za suzbijanje kriminala u oblasti intelektualne svojine
6. Goran Karadžić, zamenik predsednika saveta Republičke radiodifuzne agencije
7. Aleksandar Kovačević, direktor SOKOJ-a – Organizacije muzičkih autora Srbije
8. Petar Đurić, direktor Organizacije proizvođača fonograma Srbije (OFPS)
9. Vlado Georgiev, umetnik
10. Slobodan Nešović, muzički producent

Moderator skupa biće Vladimir Marić, pomoćnik direktora za Sektor za autorsko pravo i međunarodnu saradnju Zavoda za intelektualnu svojinu.

Nepoštovanje autorskog prava ugrožava vitalne interese autora i podriva temelje muzičke industrije u Srbiji. Piraterija se može suzbiti samo zajedničkim akcijama državnih organa i privatnog sektora čemu ovaj skup treba da pruži doprinos.

Leave a Reply