Software

Open source kao alternativa komercijalnom softveru

Privredna komora Beograda  (INFO Centar, Udruženje informatičke delatnosti, Zajednica preduzetnika) i Udruženje poslodavaca Srbije “Poslodavac” u saradnji sa Fakultetom organizacionih nauka i organizacijom OpenOffice.org, je 31. maja 2011. godine., organizovala poslovno-stručni skup na temu OPEN SOURCE KAO ALTERNATIVA KOMERCIJALNOM SOFTVERU.

Free and Open Source Software  (FOSS) označava softver sa veoma liberalnim licencama koje, putem slobodne dostupnosti izvornog koda,  korisnicima daju pravo da slobodno koriste, kopiraju, proučavaju, menjaju i poboljšavaju njegov dizajn. Najpoznatiji predstavnici ovog tipa softvera su operativni sistem Linux, web server Apache, paket za kancelarijsko poslovanje OpenOffice, grafički programi GIMP i Inkscape, Internet pretraživač Mozilla Firefox i klijent za elektronsku poštu Thunderbird, program za 3D animaciju Blender i niz drugih programa.

Veliki broj zemalja u Evropi i širom sveta je već odavno u većoj ili manjoj meri počeo da koristi FOSS u obrazovnim institucijama raznih nivoa, državnim institucijama i privatnim firmama.  FOSS se svojim kvalitetom i upotrebljivošću nametnuo kao alternativa komercijalnom softveru.

Na skupu su predstavljene mogućnosti primene tzv. slobodnog softvera otvorenog koda (Free and Open Source Software – FOSS) u poslovnom okruženju malih, srednjih preduzeća i preduzetnika. Učesnici skupa su imali priliku da se upoznaju sa najpopularnijim programima ove kategorije. Na kraju skupa je usledila diskusija  gde su učesnici dali pozitivne ocene za organizaciju skupa i  izneli svoja iskustva u primeni Free and Open Source Software.

Leave a Reply