Software

Optimizacija DWG crteža

Pre početka bilo kakvog rada na crtežu, potrebno je pažljivo organizovati geometriju u cilju adekvatnog održavanja i upravljanja crtežom. Ukoliko postoji potreba za crtežima sa istim ili sličnim karakteristikama, svakako bi bilo dobro kreirati teplate crtež sa definisanim okruženjem, radi uštede vremena i svođenja mogućnosti nastanka greške na minimum.

Potrebno je definisati lejere za sve vrste objekata koji će se koristiti u crtežu. Formiranje grupa takođe može biti korisno, u cilju bolje kontrole nad objektima.

Ukoliko se crtež dugo koristi ili ako je preuzet od drugog korisnika moguće je da bude opterećen nepotrebnim sadržajem i time ne samo da se povećava veličina crteža, već i otežava snalaženje u njemu. Evo par saveta koji mogu biti od koristi kod optimizacije DWG crteža:

Korisna adresa

Leave a Reply