Software

Kompanije Oracle i Primavera održali prezentacije softvera za upravljanje projektima

ORACLEKompanije “Oracle” i “Primavera” su u Beogradu 15. aprila održali prezentacije prolećne ponude softvera za upravljanje projektima.

Milan Šmigić, izvršni direktor “Centra za upravljanje projektima”(CPM) predstavio je “Primavera P6” vodeće softversko rešenje namenjeno svim preduzećima koja realizuju složene investicione, razvojne i projekte za tržište. Ovaj paket se koristi za upravljanje ljudskim i materijalnim resursima, izradu termin planova, kontrolu troškova i orpavljanje rizicima. Softver ”Primavera P 6” u Srbiji već koriste Telekom Srbija, Komercijalna banka, Energoprojekt, Multicom, Elektrodistribucija Beograd, Tigar iz Pirota i još desetak preduzeća.

Srđan Šindić iz “CPM” predstavio je softver “Primavera Contract Manager” a koji omogućava efikasnu kontrolu ugovora, naplate i realizacije, administraciju kompletne tehničke dikumentacije, praćenje i predviđanje troškova na projektu, kontrolu rokova, budžeta, kvaliteta rada na projektu i sl.

Prošle godine kompanija “Oracle” izvršila je akviziciju “Primavere” i sada se odvija proces integracije “Primavera” softvera u “Oracle” softver.

Na skupu su još prikazani “Oracle” softveri za obračune i iskustva iz nekoliko domaćih kompanija koje imaju uspešnu praksu u primeni Primavera rešenja.

U uslovima recesije možda će se smanjiti broj novih prolekata ali će rasti zahtevi za kvalitetom projekata.

Leave a Reply