Software

Oracle preuzeo Front Porch Digital

Kompanija Oracle pruzela je Front Porch Digital, kompaniju koja se specijalizovala za softver koji služi za skladištenje različitog medijskog sadržaja, tačnije za usluge upravljanja, prenošenja i monetizovanja sadržaja u slučajevima kada klijent poseduje velike količine medijskog sadržaja. Vrednost preuzimanja nije objavljena.

Neki od klijenata Front Porch Digitala su, između ostalih, BBC, NASCAR, Discovery Communications, NBC Universal, Biblioteka američkog Kongresa i Evropski parlament. Jedan od poznatijih proizvoda kompanije je SAMMA koji omogućuje jednostavnu migraciju i konverziju analognih arhiva u digitalnu verziju.

Ističe se da će kombinacija softvera kompanije Front Porch Digital koji radi “u oblaku” i van njega uz Oracleovu hardversku infrastrukturu stvoriti snažnu enterprise platformu za upravljanje velikim količinama sadržaja, kako u oblaku tako i van njega.

Leave a Reply