Software

Origami za optimizovano upravljanje dokumentima

U savremenim poslovnim okruženjima svakodnevno se susrećemo sa brojnim aktivnostima u vezi sa dokumentacijom. Zbog toga suu SRC-u pripremili poslovno rešenje Origami koje omogućava jednostavno, brzo, pregledno i sigurno upravljanje svim poslovnim dokumentima.

Origami omogućava efikasnu podršku pri radu sa ulaznom i izlaznom poštom, ulaznim računima, ugovorima i ostalim poslovnim procesima u preduzeću. Omogućava označavanje, sistematizaciju i uređenje svih dokumenata koji se pojavljuju u definisanim poslovnim procedurama i postupcima, te ih arhivira i čuva. Korisnicima omogućava efikasno i brzo pretraživanje dokumentacije, dodeljivanje i praćenje radnih zadataka, planiranih događaja i aktivnosti u vezi sa dokumentacijom.

Pri svakodnevnom radu često zaboravimo da obavestimo sve odgovorne učesnike, zato vam Origami taj zadatak olakša i sve upletene obavesti o njihovim obavezama u vezi planiranih aktivnosti, vodi računa o zaštiti dokumentacije od nedozvoljenog pristupa.

Olakšava i pozivanje i vođenje sastanaka i sednica kao i kvalitetnije kontakte sa javnošću. U poslovnim sredinama koje koriste različite ERP sisteme (a posebno Microsoft Dynamics NAV) obezbeđuje punu integraciju tog sistema sa dokumentacijom iz poslovnog rešenja Origami. Zbog naprednih integracionih mogućnosti, Origami se može integrisati i sa drugim ERP sistemima (SAP, …), kao i sa drugim softverskim paketima i rešenjima različite namene.

Osnovna zamisao pri razvoju poslovnog rešenja Origami je bila da se korisnicima ponudi efikasno radno okruženje koje će njihove svakodnevne rutinske postupke pri upravljanju značajnim poslovnim dokumentima, najbolje automatizovati, skratiti, ubrzati i učiniti ih efikasnijim, tako da imaju više vremena za obavljanje svoje osnovne delatnosti.

Origami takođe uređuje i standardizuje usvojene poslovne postupke i procedure. Time se skraćuje vreme potrebno za rešavanje postupaka, smanjuju se mogućnosti greške (uz puno poštovanje poslovnih pravila iz okruženja naručioca, svim korisnicima je uvek na raspolaganju poslednja važeća verzija dokumenta), poboljšava se kvalitet usluga zbog čega se povećava i zadovoljstvo zaposlenih u preduzeću. Posledica je efikasnije i ljubaznije preduzeće koje čini da i klijenti budu zadovoljniji.

Primenom elektronskog arhiviranja u okviru Origamija i savlađivanjem dokumenata u elektronskom obliku, smanjuje se mogućnost gubitka, uništenja (požar, poplava) ili nepotrebnog zastarevanja dokumenata, povećava se njihova sigurnost (nema neovlašćenog uvida u dokumente, niti krađe dokumenata), postupci pri radu sa dokumentima su bitno kraći i moguće ih je efikasno nadzirati. U Origami je takođe integrisana i podršku za digitalno potpisivanje i verodostojno elektronsko arhiviranje.

Leave a Reply